Mange byggeplaner på kvikkleireFra leirskredet i Sørum kommune i 2016. Foto: Halfdan Carstens

Mange byggeplaner på kvikkleire

Etter skredet i Gjerdrum viser det seg at det foreligger en mengde byggeplaner i områder som kan være utsatt for kvikkleireskred.

NRK har foretatt et prisverdig arbeid ved å gjennomgå byggeplaner i skredfarlige områder. Tidligere har vi omtalt et boligområde Moerjordet i Ås som ligger slik til at det er stor fare for fremtidige leirskred (geo365.no: «Advarer mot boligbygging«). Rapporten det blir vist til understreker at all marin leire i Follo under ca. 200 meter vil […]

NRK har foretatt et prisverdig arbeid ved å gjennomgå byggeplaner i skredfarlige områder.

Tidligere har vi omtalt et boligområde Moerjordet i Ås som ligger slik til at det er stor fare for fremtidige leirskred (geo365.no: «Advarer mot boligbygging«). Rapporten det blir vist til understreker at all marin leire i Follo under ca. 200 meter vil kunne ha områder der det kan være fare for leirskred.

Men Follo er langt fra alene.

«NRK har sett på alle stedene som ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har minst like stor skredfare som Gjerdrum, nemlig 17 på fareskalaen. Oversikten viser at mange kommuner både godkjenner og selv planlegger store prosjekter på kvikkleire,» ifølge nrk.no.

NRK trekker spesielt ram to aktuelle saker fra Alta i Finnmark og Åfjord i Trøndelag, men viser også til byggeplaner i Molde, Nordfjordeid, Sarpsborg og Førde.

VG på sin side har trukket fram «livredde» innbyggere i Moss der Bane NOR står for et gigantisk utbyggingsprosjekt. Årsaken er at Norges Geoteknisk Institutt (NGI) har påvist store kvikkleireområder. Tidligere hadde Aftenposten opplyst at nye grunnundersøkelser var igangsatt lenge før skredet i Gjerdrum.

«De (NGI) fant en kvikkleiresone som ikke tidligere har vært kjent. Og massene her er større og bløtere enn noen har vært klar over, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor til Aftenposten.»
Det er i dette perspektivet viktig å huske på at «over halvparten av kvikkleireskred i Norge de siste 50 årene er utløst av menneskelig aktivitet», slik en artikkel i forskning.no påpeker. Seniorgeolog Anders Solheim ved NGI er kilden.
«Veldig mange (kvikkleireskred) er utløst av menneskelig aktivitet. Mellom 50 og 60 prosent av kvikkleire-skredene i Norge de siste 50 årene er blitt utløst av menneskelig aktivitet, som regel ulike former for bygg- og og anleggsvirksomhet,» sier Solheim og viser til blant annet gravearbeid eller utfylling av masser. Skredet i Sørum kommune i 2016 er et eksempel.

Blant prosjektene som nå bygges på kvikkleire er:

  • Aktivitetshus i Åfjord kommune (faregrad 22)
  • Helsehus i Eidsvåg i Molde kommune (faregrad 25)
  • En stor utbygging av leiligheter på Nordfjordeid i Stad kommune (faregrad 24)
  • Flere byggeprosjekter i Alta, både i sentrum, Tverrelvdalen og i Talvik (faregrad 19-30)
  • Flere prosjekter i Sarpsborg er i avslutningsfasen, blant annet en boligblokk i sentrum (faregrad 19-20)
  • 29 boenheter skal bygges på et tidligere verkstedsområde sentralt i Førde (faregrad 19)

Faregrad-skalaen går fra 0 til 51, og er delt inn i lav (0-17), middels (18-25) og høy (26-51) faregrad. Fra nrk.no

X