Ønsker flomtunnelOppland fylkeskommune foreslår å bygge en flomtunnel i fjellet ovenfor Tretten for å redusere vannstanden ved fremtidige flommer. Illustrasjon: Google Maps

Ønsker flomtunnel

Oppland fylkeskommune foreslår at det bygges en to kilometer lang tunnel for å redusere vannstanden ved fremtidige flommer i Gudbrandsdalslågen.

Oppland fylkeskommune ønsker å bygge en flomtunnel ved Tretten nord for Lillehammer for å redusere vannstanden i Losna i Gudbrandsdalslågen med inntil 1,5 meter. Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen.
Planen om flomtunnel ble vurdert av Asplan Viak i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt som en del av en konsekvensutredning av flomsikringstiltak i Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.
Kostnaden på tunnelen er beregnet til 105 millioner kroner. Lengden på tunnelen, om den blir bygget ut, vil være om lag 2,1 kilometer.
Lågen er preget av årlige flommer, og flere ganger opp gjennom historien har flommene vært av en ødeleggende karakter. I 1995 førte en storflom til betydelig skader helt ned til utløpet til Oslofjorden i Fredrikstad.
Ifølge konsekvensutredningen kan tunnelen redusere flomvannstanden med 1,8 og 1,1 meter for henholdsvis liten og stor flom i søndre del av Losna.
Konsekvensutredningen kan leses her

X