Opprettholder farenivået

Opprettholder farenivået

NVE opprettholder farenivået selv om nedbøren har avtatt og bevegelsene har stabilisert seg.

Nedbøren har avtatt, og de siste 6 timer har det kommet 4 mm på Mannen. Bevegelsene er nå mindre og har stabilisert seg, eller er litt avtagende. I øvre del er det nå en hastighet tilsvarende i underkant av 2 cm/døgn. I nedre deler er det fremdeles små bevegelser.
Værvarslene indikerer fremdeles en del nedbør det neste døgnet (15-20 mm), delvis som snø og delvis som regn. Videre er det meldt en mild nedbørsfront fra sørøst natt til fredag, men det er usikkert hvor mye nedbør som vil komme inn over Mannen.
På denne bakgrunnen og det forholdet at bevegelsene fortsatt er relativt store, opprettholdes farenivået rødt for Veslemannen.
Til pressemeldingen

X