Prøveboring i Sørum

Hensikten med prøvetakingen er å få mer kunnskap om stabiliteten i området, og å kunne vurdere sannsynligheten for at skredet kan utvikle seg videre.

Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av dagen. Prøvene vil forhåpentligvis gi en umiddelbar indikasjon på forekomsten av leire, men endelig resultat vil foreligge tidligst om en ukes tid, etter at labanalysene er klare.
Politiets søk i nedre del av skredområdet pågår fortsatt. Det graves i tilknytning til veien, under overvåkning av NGI.
NVE vil fortsette å bistå politiet og kommunen i søkearbeidet.

X