Rasfare i drikkevannstunnelFoto: NGI

Rasfare i drikkevannstunnel

NGI har kartlagt rasfaren i den nær fire kilometer lange tunnelen som skal forsyne Nedre Romerike med drikkevann. 150 m3 masser må sikres.

Nedre Romerike Vannverk leverer drikkevann til ca. 160 000 mennesker i de seks kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.
Vanninntaket er i Glomma ved Sørumsand, og herfra pumpes vannet opp ca. 120 høydemeter og deretter videre gjennom en 3,6 kilometer lang tunnel frem til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell.
To steder inne i tunnelen har det gått ras, og Norges Geotekniske Institutt (NGI) har kartlagt faren for fremtidige ras og gitt råd om sikringstiltak.
– Det er naturlige årsaker til rasene. Oppe i dagen ser vi sprekksoner i berggrunnen i to ulike retninger. Der hvor disse krysser hverandre har det enten gått ras i tunnelen allerede eller det er fare for ras, forklarer Bahman Bohloli, som er seniorspesialist i bergmekanikk i en sak på ngi.no.
Sammen med tre kolleger befarte Bohloli tunnelen denne våren. Konklusjonen er at om lag 150 kubikkmeter masse står i fare for å rase ut.
Anbefalingene går kort fortalt ut på betongstøping av flere partier, sikring med armerte stålbuer, samt bruk av sikringsbolter.
Dette arbeidet er forventet å starte i 2019 når tunnelen kan tørrlegges.

X