Status i LeksvikScreenshot: NRK

Status i Leksvik

Det er ikke observert ytterligere utrasninger i natt.

NVE er på stedet og bistår politi og kommune.
– Vi fortsetter arbeidet med datafangst og sammenstilling av data med sikte på å avklare om det kan forventes en videre utvikling av skredet, sier regionssjef i NVE, Kari Øvrelid. – Dette er nødvendig for å kunne gi politiet råd om eventuelt videre evakuering.
Skanningen av sjøbunnen utvides i dag. I tillegg bores det på 9 punkter på land.
– Det er mulig det må gjøres ytterligere undersøkelser, noe som vil ta tid. Dette håper vi å kunne ha et klarere bilde av i løpet av dagen, sier Øvrelid.
NVE vil sammen med politiet gi en orientering kl. 16.00 ved rådhuset i Leksvik. Pressen inviteres. For mer informasjon om dette, kontakt sjefingeniør Mads Johnsen på tlf: 48298280.
Oppdateringen sendes også ut som pressemelding kl. 16.00.
Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.
– Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.
Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.

X