Styrke 6.2Dominik Lang, avdelingsleder for Jordskjelvrisiko ved NORSAR, har god kontroll på hendelsesforløpet ved jordskjelvet i Italia den 24. august. Foto: NORSAR

Styrke 6.2

Et grunnt skjelv i kombinasjon med sårbar bebyggelse ga store ødeleggelser etter jordskjelvet i Italia.

NORSARs seismiske stasjoner på Svalbard, Jan Mayen og fastlandsdelen av Norge registrerte den 24. august 2016 klkl 03:40 norsk tid meget sterke signaler fra et jordskjelv i Italia.
Signalene brukte ca. 3,5 minutter på å forplante seg fra Italia til Norge.
Skjelvet var nær overflaten og forårsaket store rystelser og ødeleggelser.

Seismogram_Norsar

Figuren viser registrering av jordskjelvet på en av NORSARs målestasjoner i Hedmark. Her ser vi signalene både fra hovedskjelvet og en rekke etterskjelv. Figur: NORSAR

Skjelvet hadde styrke 6.2 og ble etterfulgt av et kraftig etterskjelv med styrke 5.5 ca én time senere. Det er allerede registrert flere mindre etterskjelv i det samme området, og det forventes at dette vil fortsette.
– Selv om jordskjelvets magnitude ikke er av de aller største, er det grunt, og forårsaker i kombinasjon med en veldig sårbar bebyggelse store ødeleggelser, sier Dominik Lang, avdelingsleder for Jordskjelvrisiko.
Området er sårbart mye på grunn av gammel bebyggelse i mur og betong som ble bygget i en tid da man ikke hadde offentlige jordskjelvkoder som standard.
– Italienske myndigheter har stort fokus på forebygging av skader forårsaket av jordskjelv, og utdanner sine ingeniører og forskere i den gjeldende Eurocode 8-standarden. Norske forskningsinstitutter, som NORSAR, er også involvert i å utdanne sivilingeniører i jordskjelvrisiko, og anvendelse av bygningsstandarder. Ikke bare i Norge, men også i andre deler av verden. Nye bygg vil derfor kunne være tryggere og tåle jordskjelv bedre, forklarer Lang.
De mest omfattende ødeleggelsene ser ut til å ha vært ved småbyen Armatrice, med store skader i flere andre småbyer i nærheten. Rystelsene i tettere befolkede områder har vært mindre.
– Dette er et fjellområde der det nok vil oppstå sekundærproblemer, som for eksempel ras. Redningsarbeidet kan også bli utfordrende i dette relativt dårlig tilgjengelige område, sier Lang.

Europen_seismic_hazard_map

Kartet viser sannsynlige grunnbevegelser i Europa med en returperiode på 475 år. Det betyr at over en lang tidsperiode vil jordskjelvsituasjonen i Europa se slik ut. Kartet er utarbeidet gjennom det EU-finansierte forskningsprosjektet SHARE, der NORSAR har vært partner. Kartografi: NORSAR

Jordskjelvets episenter er ca. 50 km sør fra et jordskjelv på styrke 6 i september 1997 der 11 personer omkom og ca. 50 km nord fra et jordskjelv på styrke 6.3 i april 2009 i nærheten av l’Aquila med 295 omkomne. Målestasjoner i nærheten av episenteret av dagens jordskjelv viser betraktelige grunnbevegelser opp mot 45 prosent g (g=9.81 m/s2) i en distanse på 14 kilometer fra episenteret.
X