«Norges mest spektakulære anleggsprosjekt» Kjerneboring utføres der tunnelene ligger tett opptil fjordbunnen og i områder med mindre kompetente bergarter. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

«Norges mest spektakulære anleggsprosjekt»

Entreprenørselskapet Skanska tar i bruk superlativene når de omtaler utbyggingen av fastlandsforbindelsen Nordøyvegen i Møre og Romsdal der både undersjøiske og landbaserte tunneler, broer og sjøfyllinger skal på plass.

– Nordøyvegen er Skanskas største og mest spektakulære anleggsprosjekt, sa Henrik Kristoffer Kvikne, prosjektingeniør i entreprenørselskapet Skanska under Norsk forening for fjellsprengningsteknikks (NFF) Tunneldagene 2020 2. september.

Fv. 659 skal gi et etterlengtet fastlandssamband for Nordøyene (Lepsøya, Haramsøya, Flemsøy/Skuløy, Fjørtofta og Harøya) i Ålesund kommune som totalt huser 2 700 personer.

Arbeidet med å realisere Nordøyvegen startet allerede i 1963. Først i 2016 vedtok fylkestinget at veien skulle bygges og arbeidet tok til i 2019. Ferdigstillelse er ventet i 2022, og kontraktssummen er 3,2 milliarder kroner. Totalt har veisambandet en lengde på 37 kilometer.

– Det som gjør prosjektet så spektakulært er at det involverer bygging av 13 kilometer tunnel fordelt på tre undersjøiske tunneler samt en liten på land. Videre skal det bygges tre broer, 2,7 kilometer skal sjøfylles og 10 kilometer vei skal legges i dagen, utdypet Kvikne.

Henrik Kristoffer Kvikne viser bilder fra det pågående bygge- og anleggsarbeidet langs øyene i Ålesund kommune. Foto: Skjermdump NFF Tunneldagene 2020

Majoriteten av berggrunnen i Møre og Romsdal er bergarter av prekambrisk alder som tilhører det som omtales som Den vestre gneisregionen. Mer spesifikt består bergartene ved øyene av granittisk gneis. Dette regnes som en stiv bergart som kan gi utfordringer med lekkasjer i forbindelse med dannelse av sprekker og svakhetssoner.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomførte i 2011 en berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging i forkant av anleggsprosjektet. Her ble det blant annet identifisert et ustabilt fjellparti nordvest for Nogva, Branddalsryggen, noe som er tatt høyde for i forbindelse med utbyggingen ved at tunneltraseen ble lagt utenfor dette området. En oppfølgende magnetisk og batymetrisk kartlegging i 2012 fant tilstedeværelsen av flere svakhetssoner og store mengder løsmasser i områder som de tre undersjøiske tunnelene krysser.

Tunneldrivingen går imidlertid godt, og lengst har Skanska kommet med den undersjøiske Haramsfjordtunnelen som på det dypeste ligger 112 meter under havnivå. Her er det 19 prosent som gjenstår før gjennomslag. Totalt for tunnelene har selskapet drevet 8 av 13 kilometer.

– Logistikken for prosjektet er en stor utfordring. På Hestøya skal vi lage et påhugg åtte meter under havnivået, som krever at vi først bygger en dam. Vi bygger også en anleggskai for tilførsel av masser. Samtidig er det mye masser som skal ut av tunnelene. Mye av denne steinen skal brukes til sjøfylling, fundament for bruer, påkjørselsvern etc. Masselogistikken og -balansen gjør dette prosjektet spesielt, avsluttet Henrik Kristoffer Kvikne.

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Sivert Sæterbø 3 uker ago

  Tja, Nordøyvegen er vel ikke mer spektakulær enn fastlandsforbindelsen til Ålesund på naboøyene som sto ferdig 20 okt. 1987.. Her var det også snakk om 3 undersjøiske tunneler på ca 13 km samlet, en stor og noen mindre bruer, mange underganger og lange fyllinger i sjø pluss flere km med jomfruelige veier. Her har vedlikehold og flere oppgraderinger gjennom 33 år kostet mange ganger mer en den opprinnelig kostnaden. I dag står dette veisambandet frem som tipp topp moderne som om det skulle ha vært bygd i dag. Dette sambandet avløste 4 ferger samt at Ålesund Lufthavn ble landfast. I dag kjører jeg fra landlige forhold i Giske kommune til Ålesund sentrum på en 10-12 minutter, og som nå har vært gratis siden 2009..

 • comment-avatar
  John Ancock 3 uker ago

  Mmmmmm, . . .3,2 milliarder kroner for at 2,700 folk kan kjører. Skal de bruker Bensin og deisel og ødelegger klimat da?

 • X