Author: Ronny Setså

1 2 3 8 10 / 72 POSTS
Først i arkivet

Først i arkivet

Bergverksbedriften Titania har levert det første arkivmaterialet til Norsk bergindustriarkiv som ble etablert i fjor vår. [...]
Et geologisk og arkeologisk utstillingsvindu

Et geologisk og arkeologisk utstillingsvindu

Med en lang rekke geologiske severdigheter spredt over 8 kommuner, har Geopark Sunnhordland som første i Norge fått status som nasjonal geopark. [...]
Største i UK

Største i UK

Under konferansen NCS Exploration - Recent Discoveries i mai vil CNOOC presentere tiårets største funn på britisk sokkel - Glengorm. [...]
Anbefaler mineralsatsing

Anbefaler mineralsatsing

Vi har for dårlig kunnskap om mineralressurser i dyphavet. Forskningsrådet anbefaler en forskningssatsing for økt kunnskap og teknologiutvikling. [...]
Spår salg av gamle kjemper

Spår salg av gamle kjemper

Det grønne skiftet har endret eierstrukturen på norsk sokkel, og gamle kjemper med høye CO2-utslipp står lavt i kurs. [...]
Klimaforpliktelser styrker norsk konkurransekraft

Klimaforpliktelser styrker norsk konkurransekraft

Fremtidig verdiskaping innen energi og industri kan bidra vesentlig til å opprettholde velferds-Norge samtidig som klimaforpliktelsene oppfylles, konk [...]
Storskala samarbeid

Storskala samarbeid

Et stort antall oljeselskaper jobber sammen med service- og IT-selskaper for å utvikle en standardisert plattform for behandling av undergrunnsdata. [...]
Imponerende dugnadsarbeid

Imponerende dugnadsarbeid

60 000 dugnadstimer er lagt ned i restaurasjonen av Stordø Kisgruber, den tidligere hjørnesteinsbedriften ved Stord. [...]
Øyner produksjonsdobling

Øyner produksjonsdobling

Produksjonen kan dobles og NOAKA-utvikling er ett steg nærmere. Aker BP presenterte sine ambisjoner for norsk sokkel på kapitalmarkedsdagen 11. februa [...]
Utlyser forskerstilling

Utlyser forskerstilling

Norges geologiske undersøkelse har utlyst en ledig stilling som forsker innen havbunnsakustikk for et treårig engasjement. [...]
1 2 3 8 10 / 72 POSTS
X