Author: Ronny Setså

Ronny Setså

1 2 3 64 10 / 637 POSTS
Vanninjeksjon ga ny giv

Vanninjeksjon ga ny giv

Ekofisk skulle etter planen produsere i 17 år. Etter 50 år med produksjon er feltet en av norsk sokkels største suksesshistorier. [...]
Jakten på dyphavsmineralene

Jakten på dyphavsmineralene

Verdenshavene holder store mineral- og metallressurser, men forekomstene er mikroskopiske sammenliknet med havenes enorme areal. Kan vi likevel finne [...]
Skal utrede varme fra berget

Skal utrede varme fra berget

I Longyearbyen er det termiske behovet lagt større enn det elektriske. Store Norske, UNIS og GTML skal utrede dyp bergvarme for et nytt bygg. [...]
– Vi har blitt mer proaktive

– Vi har blitt mer proaktive

Kulturskiftet innen håndteringen av geofarerisiko kan bidra til et sikrere samfunn. NGIs tekniske ekspert Farrokh Nadim innledet en internasjonal geof [...]
Søker tryggere boringer

Søker tryggere boringer

Porøse kalksteiner kan utgjøre en risiko ved boring. Smart bruk av sanntidsdata kan gjøre boreoperasjoner i Barentshavet sikrere. [...]
Med grunnen som energikilde (og -lager)

Med grunnen som energikilde (og -lager)

Husholdninger, offentlige bygg og samfunnet kan oppnå store besparelser ved å utnytte den lille temperaturforskjellen som eksisterer mellom jordoverfl [...]
Havbunnsleire ga storindustri

Havbunnsleire ga storindustri

Flere hundre tusen takskiferplater ble tatt ut årlig og i alt er det påvist mer enn 100 skiferbrudd i Stjørdal. [...]
Foreslår 150 millioner til opprydning

Foreslår 150 millioner til opprydning

Regjeringen foreslår i det reviderte nasjonalbudsjettet å sette av 150 millioner kroner til å rydde opp 5 000 tonn lavradioaktivt avfall ved Søve Gruv [...]
Vi må leve med geofarer

Vi må leve med geofarer

Geofarer vil være en del av fremtiden vår. Men det er mange grep vi kan ta for å forstå mekanismene bak og forhindre katastrofale hendelser. [...]
Glomma ganger tusen

Glomma ganger tusen

Enorme krefter virket på landskapet da demningen brast, og det er blant annet antatt at gjelet Jutulhogget ble utviklet i forbindelse med flommen [...]
1 2 3 64 10 / 637 POSTS
X