Author: Ronny Setså

Ronny Setså

1 2 3 60 10 / 594 POSTS
The Yes Man

The Yes Man

Hans Arne Nakrem svarer aldri nei på forespørsler om å formidle. Dermed har han opp gjennom sin karriere spredt kunnskap og entusiasme om steiner og d [...]
4,5 milliarder år på 200 minutter

4,5 milliarder år på 200 minutter

Søndag 17. januar holder UiB-forsker Kikki Kleiven årets Aarebrotforelesning som i år skal omhandle klima og geologiske prosesser gjennom hele jordens [...]
Skeptiske til ny vei

Skeptiske til ny vei

Etter skredet i Gjerdrum har planene for utbygging av ny fylkesvei over Rissa, episenteret til Norges største kvikkleireskred, blitt satt på pause. [...]
– For tidlig å spekulere i årsak

– For tidlig å spekulere i årsak

Geoteknikere jobber 24/7 med å skaffe til veie nye data og oppdatert kunnskap om de geologiske og geotekniske forholdene i Gjerdrum. Dette arbeidet må [...]
Pris for Barentshav-forskning

Pris for Barentshav-forskning

Tore Grane Klausen tildeles Reuschmedaljen for sitt arbeid med å blant annet avdekke verdens største delta noensinne. [...]
Toffenprisen til Hans Arne Nakrem

Toffenprisen til Hans Arne Nakrem

Hans Arne Nakrem ble tildelt formidlingsprisen i geologi under Vinterkonferansen 7. januar. [...]
Prisvinnende polarforsker

Prisvinnende polarforsker

UiT-professor Karin Andreassen ble tildelt Brøggerprisen under NGFs Vinterkonferanse. [...]
Maskiner finner kvikkleire

Maskiner finner kvikkleire

Forskere har ved hjelp av maskinlæring utviklet en modell som identifiserer områder med kvikkleire med høy presisjon. [...]
Undervurdert og dødelig

Undervurdert og dødelig

Kraftige luftstrømmer ladet med steinsplinter som oppstår i forbindelse med skred kan være dødelige og gjøre stor skade. Skredfarevurderinger tar ikke [...]
– Ikke jordskjelv

– Ikke jordskjelv

NORSAR avskriver lokale skjelv som utløsende faktor for kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum. [...]
1 2 3 60 10 / 594 POSTS
X