Arbeidsgruppe med tre geofageksperterFoto: Halfdan Carstens

Arbeidsgruppe med tre geofageksperter

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal undersøke årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Utvalget ledes av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, og består av totalt åtte medlemmer, skriver regjeringen i en pressemelding.

Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt og svært kompetent utvalg med fagekspertise innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Utvalget skal jobbe grundig for å finne årsakene til denne tragedien og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet, sier Bru.

Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

Utvalget skal levere sin første delrapport om årsakene til skredet i august 2021 og en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

Vi legger merke til at verken NVE eller NGI er representert i utvalget. «NVE har det overordna ansvaret for statlege forvaltingsoppgåver innan førebygging av flaumskader og skredulykker

Utvalget består av følgende medlemmer:

Inge Ryan, Levanger (leder)

Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo

Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune, Lillestrøm

Gunnar Ove Hæreid, assisterende statsforvalter i Vestland fylke, Sogndal

Tone Merete Muthanna, professor i bygg- og miljøteknikk (NTNU), Trondheim

Steinar Nordal, professor i geoteknikk (NTNU), Trondheim

Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør i Statens vegvesen, Nordre Follo

Inger-Lise Solberg, forsker (Phd) ved NGU, Trondheim

 

X