E16 skal bli trygg – endelig! Dagens E16 som går langs Sørfjorden og Veafjorden er rasutsatt. Foto: Statens vegvesen

E16 skal bli trygg – endelig! 

Tunnelprosjektene på ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle ble presentert på ITAs “Tunnelling Week”. Dessverre må overskuddsmasser havne i sjøen. 

Det har vært kjent en god stund at Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle (Se: E16 og Vossebanen) vil få utfordringer med å håndtere store mengder med overskuddsmasser. Statens vegvesen og BaneNOR har tidligere gått ut og søkt etter mottakere av rundt ti millioner m3 med overskuddsmasser fra tunnelprosjektet. Lav etterspørsel, høye transportkostnader og komplisert logistikk har gjort at prosjektledelsen har sett etter andre løsninger. Resultatet er at det er søkt om å få deponere flere millioner kubikkmeter overskuddsmasser i Sørfjorden og Veafjorden.   

Olav Lofthus (t.h.) fra presentasjonen under ITAs Tunnelling Week.

Tunnelling week 

Dette og tekniske løsninger vedrørende rømningsveier, var de to utvalgte temaene som konferansedeltakere fra store deler av verden fikk høre om da Olav Lofthus fra Statens vegvesen, fortalte om prosjektet under ITAs (International Tunneling and Underground Space Association) «Tunnelling Week». (Se hele presentasjonen – Lofthus kommer inn etter ca 1 time og 17 minutter) 

Det var første gang ITA arrangerte «Tunneling Week», og den digitale konferansen strakte seg over hele fem dager. I løpet av disse dagene ble om lag 25 tunnelprosjekter fra en rekke land presentert, og i tillegg kunne deltakerne delta på en rekke fagseminarer.  

– Vi er veldig glade for at Olav Lofthus ville være med å representere Norge på denne konferansen. Norge er kjent for å bidra i ITAs mange aktiviteter, og det var viktig for oss å få vist fram et av våre mange tunnelprosjekt denne gangen, sier Tone Nakstad, generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk. Hun legger til at ITAs nettside kan by på mye godt fagstoff som er tilgjengelig for alle som er interessert (ITAs publikasjoner).

Det er planlagt bygging av totalt 63 kilometer med vei- og jernbanetunnel. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tryggere og raskere 

Lofthus fortalte om et infrastrukturprosjekt som er kostnadsberegnet til 26 milliarder kroner, og som skal gjøre det tryggere og raskere å reise mellom Arna og Stanghelle, øst for Bergen 

Når prosjektet står ferdig i 2033/34, vil antall veitunneler være redusert fra dagens 18 til 3, og kjøretiden vil bli redusert fra 30 til 20 minutter. En rasutsatt strekning vil være fjernet, og den trafikkerte hovedvegen mellom Oslo og Bergen vil bli tryggere. For jernbanen vil reisetiden bli halvert, fra 30 til 15 minutter.  

63 km tunnel 

Det skal til sammen bygges 63 kilometer med vei- og jernbanetunnel – 26 kilometer jernbanetunnel med tverrsnitt 93 m219 kilometer veitunnel med profil T10,5 m og 18 kilometer veitunnel med profil T9,5 m. I tillegg skal det bygges rømningstunneler og tverrslag for utkjøring av masser.  

Kart: Statens vegvesen

X