Author: Njål Hagen

Avatar

1 2 3 9 10 / 87 POSTS
Graver seg tilbake millioner av år!

Graver seg tilbake millioner av år!

På toppen av fjellet Gamlemsveten i Ålesund graves en dyp grøft. Det geologene finner her kan bidra til økt forståelse av kontinentalsokkelen. [...]
Tipptrucker med trolley-løsning

Tipptrucker med trolley-løsning

Fra 2022 skal alle Liebherrs store tipptrucker kunne leveres med diesel-elektrisk drift. [...]
Jakter stein til Nidarosdomen

Jakter stein til Nidarosdomen

Etter mange år uten tilgang til riktig kvalitet skal nå kleberstein fra Målselv brukes i restaurering av domkirken. [...]
NVEs sikring mot kvikkleireskredet er ferdig

NVEs sikring mot kvikkleireskredet er ferdig

Beboerne feiret tilbakeflytting til trygge boliger etter skredet som gikk i Nannestad før julen i 2020. [...]
Vanskelige grunnforhold skaper innovasjon!

Vanskelige grunnforhold skaper innovasjon!

Prøveboring i Trondheim kan gi svar på fremtidig utbygging av geovarme i områder med kvikkleire. [...]
Kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialer

Kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialer

Nordens forekomster av og tilgang til kritiske råmaterialer er kartlagt, og en fyldig rapport er overlevert Nordisk ministerråd.   [...]
Hvordan gjenkjenne en meteoritt!

Hvordan gjenkjenne en meteoritt!

De siste 200 årene er det funnet 16 meteoritter i Norge. I tillegg er det sannsynlig at det finnes to til som ikke er funnet. Den ene av dem landet i [...]
Månefarere får opplæring i geologi 

Månefarere får opplæring i geologi 

Astronautene læres opp i hvordan undersøke og kartlegge ressursene som kan finnes på månen. [...]
Harde fakta 2020 – tegn til optimisme

Harde fakta 2020 – tegn til optimisme

Markant økning i salgsverdi av metallisk malm og tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid. [...]
1 2 3 9 10 / 87 POSTS
X