– En gledens dag for Rogfast

– En gledens dag for Rogfast

Regjeringen har besluttet å øke det økonomiske bidraget til Rogfast fra 20,8 milliarder kroner til 24,8 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet mener at prosjektet fortsatt er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samferdselsdepartementet har per 20.11 framlegg i statsråd om endringar i Rogfast-prosjektet. I det tidlegare vedtekne prosjektet er den statlege delen av finansieringa på 21,4 prosent. I dette framlegget foreslår […]

Regjeringen har besluttet å øke det økonomiske bidraget til Rogfast fra 20,8 milliarder kroner til 24,8 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet mener at prosjektet fortsatt er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Samferdselsdepartementet har per 20.11 framlegg i statsråd om endringar i Rogfast-prosjektet. I det tidlegare vedtekne prosjektet er den statlege delen av finansieringa på 21,4 prosent. I dette framlegget foreslår regjeringa å auke delen til 40 prosent. [regjerningen.no]

I praksis betyr det at landets største vegprosjekt starter opp igjen. Den første kontrakten kan bli utlyst allerede i januar, ifølge Statens vegvesen.

– Dette er en gledens dag for veldig mange. Et av de mest nyttige vegprosjektene kan nå realiseres og vi har en organisasjon som er topp motivert for å gå på dette igjen. Jeg er imponert over tempoet på denne prosessen, både hos oss i Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet og politisk ledelse. Nå gleder vi oss veldig til å komme i gang, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen, i en kommentar.

Tilbodet på den første store utlyste kontrakten var høgare enn venta, og kostnadane ville blitt høgare enn kostnadsramma. Da valde Statens vegvesen som byggherre å avlyse kontrakten. Dei har i tida etter avlysinga jobba med å gjere prosjektet billigare, og har kome med ei rekke kutt. Ein ekstern kvalitetssikrar har gått gjennom prosjektet.

Den første kontrakten som nå er klar til utlysning er veg og tunnel opp til Kvitsøy. Det skal bygges to kilometer med veg og 3,5 kilometer med tunnel. Planen er å lyse ut tre kontrakter i 2021 og de to siste i 2022.

– Rogfast blir verdas lengste og djupaste undersjøiske vegtunnel. Det skulle nesten berre mangle at den er å finne i Noreg. Samstundes er det kva tunnelen løyser som er det viktigaste. Folk og varer kjem raskare fram. Folk kan enklare bu der dei ønskjer. Da tek vi vare på næringslivet vårt og distrikta våre, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 

X