Flere geologjobber

Flere geologjobber

Milliardsatsing på skredprosjekter de neste tolv årene må bety at det vil bli behov for geofaglig kompetanse.

Regjeringen ønsker å bruke 24 milliarder kroner på skredforebygging de neste tolv årene.
– Vi vil starte 17 forskjellige skredsikringsprosjekter på riksveier og sluttføre 6 prosjekt som allerede er igangsatte. I tillegg til de konkrete skredsikringsprosjektene vil det også gjennomføres andre prosjekter som har betydelig effekt for skredsikkerheten. Eksempler på dette er E6 Sørfoldtunnelene og E16 Arna – Stanghelle, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med lanseringen av Nasjonal transportplan 2018-2029.
Det må bety et sterkt behov for geologer med kunnskap om skred. Det meste av midlene vil bli brukt av anleggsbransjens maskiner men vi må tro det drypper på klokkeren (geologene).
Les pressemeldingen.

X