I riktig retningEspen Brandslet (t.h.) og Rune Lindhjem viser frem utstyret som Devico benytter for retningsstyrt boring. Teknologien er patentert og selskapet er alene i verden om å tilby denne tjenesten. Foto: Halfdan Carstens

I riktig retning

Retningsstyrt boring gjør det mulig å skaffe kjernematerialet presis der hvor den er ønsket. Og til en mye billigere penge enn konvensjonell boring.

Det første som møter oss er verdenskartet. Ikke så rart, for kundene er slett ikke begrenset til hjemmemarkedet, de befinner seg gjerne en lang flyreise fra Norge. Denne vinteren har firmaet oppdrag på Færøyene, i Sverige, Finland, Kazakhstan, Hong Kong og USA. Og så rett utenfor Molde da.

Planleggingen av den undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden krever detaljert kunnskap om de geologiske forholdene. Det er her Devico (Deviation Control) kommer inn i bildet med sin teknologi.

Rett på målet
Hovedkontoret ligger på Melhus i Sør-Trøndelag, rett sør for Trondheim, der en svært beskjeden bygning – om enn romslig – huser en bedrift som hjelper både gruveindustrien og tunnelbransjen med å kjernebore nøyaktig der geologer og ingeniører trenger informasjon om bergarter, sprekker og forkastninger.

Vi snakker om kostnadseffektiv presisjonsboring. For det er dette som er Devicos spesialitet.

– Vårt produkt er retningsstyrt kjerneboring. Vi gjør det mulig å kontrollere avvik og styre borekronen presis dit hvor oppdragsgiveren ønsker informasjon om berggrunnen, alt dette samtidig med at det blir tatt kjerner, forteller Rune Lindhjem, produktsjef hos Devico.

– Metoden vår gjør det også mulig å bore flere sidesteg fra ett enkelt hull, og på den måten kan flere målepunkt nås fra det samme «moderborehullet». Man slipper dermed å flytte riggen og bore toppseksjonen på nytt hver gang det er behov for et nytt hull, legger han til.

Dette er hovedvirksomheten. Omtrent 70-80 prosent av omsetningen i Devico skriver seg fra å få borekronen på rett kurs og styre presist mot bestemte mål. Devico har imidlertid ikke egne borerigger. Firmaet kommer til pågående boreoperasjoner med sin patenterte teknologi (DeviDrill directional core barrel) der feltingeniørene bistår boreselskapene under deler av operasjonene. Typisk har Devico én tekniker på hvert skift. Hvilket betyr to mann for å holde operasjonene i gang døgnet rundt. Ved langvarige operasjoner blir det selvsagt mannskapsbytte etter en gitt periode.

– Feltingeniørene har god utdannelse, og ingen får status som sertifisert før de har ett års praksis i felt, påpeker Lindhjem.

Etter mange år har Devico derfor nå en internasjonal gruppe med ingeniører med lang erfaring, og som reiser verden rundt på stadig nye prosjekter.

Suksess med DeviDrill
Devico ble stiftet av Viktor Tokle i 1988. Etter mange år ved Bergavdelingen på NTH/SINTEF, der han blant annet reiste rundt og logget borehull, fikk han en god ide. Utgangspunktet var at det som var ment som rette hull endte opp et helt annet sted enn planlagt (GEO 0x/200x). Han forstod at boreindustrien trengte et verktøy som kunne styre borehull på vei nedover i undergrunnen dit operatøren ville. Markedet var potensielt stort med kunder innenfor både gruveindustrien og tunnelbransjen.

Det var imidlertid langt fra gitt at Devico skulle bli en suksess, og de første årene var uomtvistelig tunge. Men etter mange års hardt arbeid kom det teknologiske gjennombruddet med DeviDrill Wireline i 2001. Noen år senere kom også gjennomslaget i markedet.

Litt av hemmeligheten er at det kan tas kjerneprøver fra store dyp uten at det er nødvendig å ta opp selve borestrengen. På den måten spares massevis av tid. Og tid er penger.

– I 2006 var omsetningen 10 millioner kroner, allerede året etter var den økt til 30 millioner, og resultatet ble 10 millioner, forteller Espen Brandslet, sjef for forretningsutvikling, som en illustrasjon på at selskapet lyktes med DeviDrill.

– Veksten fortsatt de påfølgende årene, med gode resultater, og i fjor solgte vi tjenester og produkter for mellom 60 og 65 millioner kroner, utdyper Brandslet.

For å få til dette har Devico 17-18 ansatte på Melhus, og datterselskaper er etablert både i Sverige, Finland og Bulgaria. I tillegg har Devico avdelinger i Hong Kong og USA.

– Å etablere seg i Bulgaria høres litt underlig ut. Forklaringen er at Tokle på et tidlig tidspunkt samarbeidet med en bulgarsk professor ved NTNU i Trondheim, og sammen rekrutterte de studenter fra Universitet i Sofia.

Resultatet er at de fleste av jobbene rundt omkring i verden blir utført av bulgarske ingeniører med en bachelor- eller mastergrad i boring. Jobben deres er å håndtere spesialutstyret fra Devico når den retningsstyrte boringen starter. Utstyret fraktes rundt omkring i verden i kasser som til sammen veier 600 kg.

– Logistikk er derfor en viktig bit hos oss. Å få kassene med all denne teknologien gjennom tollen kan være en utfordring, forteller Brandslet som selv er utdannet innen logistikk med nyttig erfaring fra luftforsvaret.

Viktor Tokle, gründeren, har senere trukket seg tilbake og begrenser i dag sin egen medvirkning til rådgiving, kundepleie og styrearbeid.

Retningsstyrt boring kan gi store besparelser i form av antall boremeter. © Devico

Retningsstyrt boring kan gi store besparelser i form av antall boremeter.
© Devico

Viser seg frem
Både Lindhjem og Brandslet forbereder seg til årets store happening i den globale gruvebransjen. Messen PDAC i Toronto har trukket til seg mer enn 30 000 besøkende på det meste. I år blir det nok en del mindre, etter som metallprisene har falt dramatisk de senere årene, men Toronto er uansett Devicos viktigste arena for markedsføring.

– Her har vi alltid vært til stede, og selv om vi ikke gjør mange avtaler der og da, tror vi det er avgjørende å vise seg frem ved slike anledninger. Derfor stiller vi med en stor delegasjon, hele 6 stykker, forteller Brandslet.

Andre arrangementer med tilstedeværelse er FEM i Levi i Nord-Finland (november) og Euromine i Skellefteå i Nord-Sverige (juni).

– Vi tror «trade-shows» er gode utstillingsplasser, men jungeltelegrafen bidrar også sterkt til markedsføringen. Derfor er det selvsagt om å gjøre å utføre jobbene på en god måte, sier Brandslet.

Undersjøisk er bra
Mange nåler på verdenskartet i inngangspartiet viser at Devico har en internasjonal profil. Men Norge er like fullt viktig. I det siste har det dreid seg om retningsstyrt boring for at geologene skal få kunnskap om undergrunnen der den 15,5 km lange undersjøiske tunnelen E39 Romsdalsfjorden skal sprenges gjennom prekambrisk grunnfjell. På Færøyene har Devico et lignende prosjekt der det skal sprenges tunnel mellom to øyer.

– Undersjøiske tunneler er i det hele tatt bra for oss, smiler Espen Brandslet, godt fornøyd med at også anleggsbransjen etterspør teknologien de er enerådende med.

Med retningsstyrt boring, slik det er vist her, er det kun nødvendig med ett vertikalt hull. © Devico

Med retningsstyrt boring, slik det er vist her, er det kun nødvendig med ett vertikalt hull.
© Devico

X