Kan gå tom for pukk og grusBergmoen Pukkverk på Jessheim. Foto: Veidekke

Kan gå tom for pukk og grus

Hver innbygger i Norge konsumerer 13 tonn pukk og grus. Det er allerede i ferd med å bli knapphet på disse ressursene, hevder Fortum i en kronikk.

Tross solid produksjon ringer nå alarmbjellene. Det er allerede i ferd med å bli knapphet på grus og pukk. Særlig i våre byer.

Det skriver Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum i en kronikk i Teknisk Ukeblad.

Ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) ligger pukk, grus og sand på annenplass målt i verdi og kvanta av omsetning av mineralske råstoffer i Norge (olje troner øverst). Norge produserer 13 tonn pukk og grus per innbygger, og 75 prosent av dette går til veibygging og betong.

Mathisen presiserer imidlertid at vi i Norge har om lag 8 000 millioner tonn i pukkreserver. Riktignok ville full utnyttelse av disse reservene betydd sprengning og utgraving av norske fjell i et omfang de færreste av oss ønsker.

Det er også forskjell på kvalitet. Når det gjelder sand, er det morenesand (grovkornet sand) som først og fremst kan utnyttes. Finere sand, som for eksempel ørkensand, er ikke anvendelig fordi kornene er så finslipte at de ikke binder seg til hverandre.

Morenesanden og grusforekomstene i Norge er ifølge Mathisen begrenset til områder rundt byene, og han påpeker at disse ressursene gjerne taper i kampen om arealbruk når byene ekspanderer.

Lokal bruk av pukk, grus og sand er avgjørende for optimal ressursbruk og miljøbelastning. For eksempel gjør mangelen på tilstrekkelige ressurser i Oslo-området at råstoffene må hentes fra andre steder. Kommunikasjonssjefen påpeker at dette innebærer mer trafikk, mer støy, økt luftforurensning og høyere kostnader.

For å løse disse utfordringene har Fortum startet et forsøksprosjekt i Sverige sammen med Veidekke som går ut på å gjenvinne de knappe ressursene. Vei- og boligprosjekter gir nemlig store jordmasser som per i dag sendes rett til deponering. Ved bruk av en mobil jordvask kan hele 80 prosent av massene gjenvinnes og raffineres slik at de kan tas i bruk i nye prosjekter:

På den måten løser vi fire problemer: Redusert behov for den ikke-fornybare naturgrusen, reduserte klimautslipp, reduserte kostnader og behov for færre deponier.

Med granitt, mylonitt og fyllitt på alle kanter er det uvant for nordmenn flest å tenke tanken at vi kan gå tom for kvalitetsgrus. Pukk, sand og grus er imidlertid råvarer som ikke er fornybare. Bygg, anlegg og veier er dessuten avhengig av høy råstoffkvalitet. Sand er ikke sand. Pukk er ikke pukk. Det må vi som nasjon ta hensyn til når vi planlegger fremtidige uttak.

X