Landskapsarkitekter med interesse for larvikittThor-Anders Lundh Håkestad, daglig leder i Lundhs, sammen med landskapsarkitektene. Foto: Lundhs

Landskapsarkitekter med interesse for larvikitt

Norske Landskapsarkitekters Forening hadde fagdag «ENDRING» i Larvik, og la i den forbindelse byvandringen om Lundhs for å se på utomhus-anlegget. 

Natursteinsleverandøren Beer Sten AS jobber mye med landskapsarkitekter, og i forbindelse med Norske Landskapsarkitekters Forenings (NLA) fagdag invitert leverandøren til omvisning og foredrag hos Lundhs AS fredag 17.september.

Her fikk de 200 deltagerne en innføring om utvinning av stein av Helene Fromreide Nesheim, bærekraftsjef hos Lundhs AS, samt en omvisning på uteområdet av Rainer Stange hos Dronninga landskap AS ,som har stått for utarbeidelsen av uteområdene hos Lundhs. Monica Sander, daglig leder hos Beer Sten , informerte om det nye sortimentet av landskapsstein fra Beer & Lundhs Landskapstein.

Beer & Lundhs Landskapstein er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt som skal fremme bruken av norsk naturstein til norske uteromsprosjekter. Selskapene samarbeider om at overskuddsmaterialer fra Lundhs skal bli til landskapsstein. Steinblokker fra fem ulike brudd håndplukkes til prosjekter for gater, torg og byrom.

Eksempel på bruk av larvikitt i uteområder. Her fra Lundhs hovedkontor i Larvik.

Satser i Europa og verden 

Larvikitt leveres over hele verden, og salget av den norske nasjonalbergarten går i dag i hovedsak til premiumproduksjon i utlandet. Kun åtte prosent av det totale steinuttaket i Larvik går imidlertid gjennom dette nåløyet. Ifølge selskapene finnes det store mengder larvikitt med potensial for å bli vakker landskapstein av god kvalitet til utemiljø, både i Norge og i resten av verden.

– Tilbakemeldingene så langt er meget positive og jeg håper at vi vil se mange uteromsprosjekter i larvikitt både i Norge og andre land fremover, sier Thor-Anders Lundh Håkestad, daglig leder i Lundhs AS.

Fra inngåelsen av samarbeidsavtalen om Beer & Lundhs Landskapstein. Monica Sander, daglig leder Beer Sten AS, og Thor-Anders Lundh Håkestad, daglig leder Lundhs AS. Monolitten i Vigelandsparken er levert av Beer Sten. Foto: Mette Randem

Samarbeid og produksjon 

Lundhs jobber kontinuerlig med å finne flere bruksområder for overskuddsmasser i sine steinbrudd. I dag brukes massene til blant annet bygging av veier, kystsikring, murblokker og pukk. Selskapene ønsker gjennom samarbeidet å synliggjøre mangfoldet av bruksområder larvikitten har i små og store prosjekter ovenfor landskapsarkitekter, byggherrer og anleggsgartnere.

Lundhs skal være ansvarlig for at råvaren er tilgjengelig i riktig kvalitet og format, mens Beer Sten skal være ansvarlig for rådgiving og salg til det norske og utenlandske markedet. Prosjektenes størrelse, kompleksitet og prinsipper for bærekraft skal avgjøre hvor man produserer. Beer Sten er i dialog med flere norske produsenter i forhold til produksjon i Norge.

– At Lundhs sine råvarer nå er tilgjengelig og kvalitetssikret også for prosjektmarkedet for utomhus er veldig spennende. Vi jobber i hovedsak med skreddersøm, der hvert prosjekt skal få en optimal løsning i forhold til geologisk, estetisk og produksjonsmessig kvalitet. Vi ser at landskapsstein fra Beer & Lundhs vil kunne fylle et tomrom i markedet og gi langt større valgmuligheter for kundene, sier Monica Sander.

X