Leverer løsninger

Tradisjonelt har maskin- og utstyrsleverandørene holdt seg til det de kan, nemlig å selge maskiner og utstyr. Nå er dette i ferd med å endre seg. Kunden vil ha ferdigtenkte løsninger og hjelp til å optimalisere produksjonen og ressursutnyttesen.

Sandvik Tamrock AS er en betydelig leverandør til anleggsindustrien og gruvebransjen her i landet. Med salgskontor på fem forskjellige steder, og god drahjelp fra et opphetet marked, er den svenske giganten på god vei til å passere en halv milliard kroner i omsetning i år.

I Norge selges produktene nå kun gjennom merkevarenavnet Sandvik. Dette er nytt av året, da Sandvik tidligere har solgt sine produkter under en rekke produktnavn; så som Tamrock, Rammer, Roxon, Toro, Gurtec, Voest Alpine og Eimco, for å nevne noen. Finske Tamrock, som produserer borerigger, hammere, last- og bæremaskiner, slaghammere m.m., ble oppkjøpt av Sandvik for ti år siden og utgjør den største delen av konsernet.

–       Den grunnleggende årsaken til den suksessen vi nå opplever er selvsagt de gode tidene i bransjen, men det skyldes også at vi har et bredt produktspekter fra moderbedriften Sandvik Mining and Construction å tilby kundene, fremholder salgs- og markedssjef Thomas M. Edvardsen.

Sandvik Mining and Construction er en av tre divisjoner i det verdensomspennende Sandvik Group. Sandvik har virksomhet i 130 land verden over, sysselsetter mer enn 40.000 og vil i år omsette for 85 milliarder svenske kroner. Sandvik er det sjette største selskapet på børsen i Sverige.

Divisjonen Mining and Construction ble opprettet i 1997 med oppkjøpet av det finske Tamrock-konsernet. Tamrock produserte i utgangspunktet borrigger, men hadde vokst kraftig gjennom oppkjøp av en rekke produksjons- og salgsbedrifter som altså frem til i år har solgt sine produkter under de opprinnelige produktnavnene. I 2001 kjøpte Sandvik knuse- og siktedelen til Svedala, i 2006 ervervet Sandvik tre produktsentre av prospekteringsutstyr for malm- og mineralleting, og i år har Sandvik kjøpt både Extec og Fintec som produserer mobilt utstyr for knusing og sikting. Sandvik er med andre ord et selskap med klare vekstplaner.

Trenger mer folk

Her i landet nærmer Sandvik Tamrock AS seg 70 ansatte. Med økende salgsvolum trenger de imidlertid flere med riktige kvalifikasjoner. ”Riktig” er i denne sammenheng blant annet mekanikere, selgere, ingeniører og sivilingeniører som har lyst til å jobbe utadrettet.

–       Det går greit å få tak i godt kvalifiserte nyutdannete fordi vi er en attraktiv arbeidsgiver. Litt verre er det å hente inn erfarne ringrever, men vi har vist at vi også klarer dette. Det er likevel liten tvil om at vi liker en ung stab med stor motor. Da vet vi at vi er posisjonert godt for fremtiden, smiler Thomas. Hans egen motor er fremdeles godt trimmet og han sørger for å holde den varm ved å ta både kveldsskift og helgeskift.

–       Dagene går til samtaler og møter. Ofte er det først etter arbeidstidens slutt at jeg får tid til å lese e-post og gjøre andre påtrengende oppgaver.

Selv er han ikke mer enn 33 år gammel og har i løpet av noen få år avansert fra trainee til salgssjef for en avdeling hvor snittalderen gjør ham selv til en ”jypling”. Thomas kom som fersk sivilingeniør fra NTNU til Sandvik Tamrock AS i 2000 og fant seg fort til rette med å omgås kundene. Derfor ga sjefen ham raskt større oppgaver og mer ansvar, og Thomas er blitt en representant for den unge generasjonen som snart tar over i en bransje med høy ”gubbefaktor”.

Men tro ikke at det bare er de unge det satses på. Sandvik Tamrock AS legger også vekt på kontinuerlig opplæring av alle ansatte og sørger for at det alltid finns folk med spisskompetanse innenfor de fire veggene.

Mer enn maskiner

–       Sandvik Tamrock AS var tidligere kjent som en maskinleverandør. Nå er vi i ferd med å styrke forretningsprofilen, slik at kundene også skal forbinde oss med design, leveranse og vedlikehold av komplette anlegg, påpeker Thomas.

–       Vi skal ikke lenger bare være leverandør av ”den ene bolten”. Vi skal være en samarbeidspartner og en løsningsleverandør.

Historisk har det vært fokus på maskiner og utstyr. Men tidene forandrer seg, og nå er det i stedet fokus på produksjonskostnader, tilgjengelighet og kvalitet. Og kundene er blitt pådrivere fordi de føler presset om mer effektiv drift.

–       I dette markedet har vi som leverandør den styrken at vi kan se helheten, hevder Thomas.

Denne nye profilen fikk Thomas anledning til å demonstrere på Norsk Bergforenings Høstmøte i Trondheim i oktober. Her presenterte han programvaren OptiMine for optimalisering av produksjonen og effektiv utnyttelse av ressursene i en gruve.

–       Hensikten med dette verktøyet er – gjennom simulering av brytning og transport – å planlegge produksjonen bedre, enten det er en ny eller gammel gruve. Alle er interessert i å gjøre forbedringer, og når det er snakk om å gjøre nye investeringer, kan OptiMine hjelpe til med å finne ut hva som vil være optimal produksjon og hva som trengs av maskiner for å få til dette.

Rana Gruber har allerede brukt programvaren under planleggingen av drift på et nytt produksjonsnivå. Hensikten var å finne ut hva som trengtes av nye maskiner basert på uttaksvolum og transportveier i gruvene.

–       Konklusjonen er at simuleringene gir økt forståelse for arbeidsprosessene i gruven. Dermed kan det tas beslutninger som gir bedre produktivitet, hevder Thomas.

Det er alltid hyggelig når potensielle kunder åpenlyst viser interesse for et nytt produkt, slik de gjorde på Høstmøtet i Trondheim etter presentasjonen. Så Thomas må i sitt stille sinn ha tenkt at foredraget gikk bra, og at det er interesse for Sandvik Tamrock sin vilje til også å levere løsninger.

Og det var jo det han ville oppnå.

Ny tunnelrigg

Norcem AS har som første kunde i verden bestilt en rigg av den nye i-serien tunnelrigger. Riggen er en Sandvik DT1120i RP 2-bomsrigg spesialdesignet for forholdene i Norcems underjordsgruve i Brevik hvor det tas ut kalkstein til sementindustrien.

–       Riggen skal leveres med vårt nye fulldata instrumenteringssystem som gir operatøren helt nye muligheter i forhold til dagens system. Dette gjelder spesielt brukervennlighet og brukergrensesnitt, opplyser Thomas Edvardsen.

–       Riggen er egentlig fullautomatisk, men det må likevel være en operatør i stolen. Oppgaven hans vil være å influere prosessen og dette kan han gjennom menyfunksjoner nå gjøre mye enklere enn før fordi brukerterskelen er gått ned

Thomas legger til at det er viktig at det er enkelt for operatøren å bore i fullauto, ellers blir det lett til at operatørene i stedet borer manuelt og ikke like nøyaktig.

Gruva i Brevik er undersjøisk og det lekker noe sjøvann inn. Dette fører til at det er et ekstremt miljø med tanke på korrosjon og irring på alle elektriske kontakter. Riggen er derfor spesialdesignet for å møte disse tøffe forholdene på best mulig måte. I tillegg leveres riggen med tilgjengelighetsgarantier og serviceoppfølging ettersom avbrudd i produksjonen vil være kritisk for sementfabrikken.

Boringen med boreriggen dekker hele produksjonsbehovet hos Norcem på ca. 1 million tonn pr år tilsvarende ca 285.000 boremeter pr år.

711x474_Sandvik

X