LNS satser friskt – igjen

LNS satser friskt – igjen

LNS har signert en avtale med Statskog om uttak av kleberstein langt inne i fjellet i Hamarøy kommune.

Forekomsten sies å være den største i Nord-Europa.
Med minst 100 millioner tonn kleberstein, og mulige verdier for 25 milliarder kroner, er forekomsten ved Linnajavri i Hamarøy kommune i Nordland sannsynligvis den aller største i Nord-Europa.
– Dette er et forsiktig anslag, fremholder Frode Nilsen, adm. dir. i LNS.
Nå har han et sterkt ønske om å utvinne rikdommene langt inne i fjellet.
Godt dokumentert
Historien om klebersteinsforekomsten ved Linnajavri startet allerede for 15 år siden.
«Den første befaringen av de ultramafiske bergartene i Linnajavri-området foretok vi helt etter eget initiativ i september 2000», skrev NGU-geologene Lars Petter Nilsson og Ingvar Lindahl for fem år siden (GEO 07/2010; «Geologisk ressurs og akademisk godbit»). Til sammen har de vært der gjennom 8 somre.
I Linnajavri-området er klebersteinen omvandlet fra dunitt, peridotitt og serpentinitt. Klebersteinen herfra har grovt sett omkring 50 % talk, 20 – 30 % magnesitt og 10 – 20 % kloritt. Klebersteinen fra Linnajavri-området er testet og inneholder ikke tremolitt eller andre asbestiforme fibre.
Allerede under den først befaringen kunne Nilsson og Lindahl se at forekomstene var svært store, og etter de første fem årene med undersøkelser var de i stand til å konkludere med at Linnajavri-området har de største kjente ressursene av kleberstein i Norge.
«Totalt er de samlede mengdene på omkring 100 millioner tonn. Dette er konservative beregninger av det som kan tas nær overflaten i dagbrudd, basert på innmåling med laser og geologisk detaljkartlegging», skrev de to geologene i GEO, og la til at det «i området er ytterligere et geologisk potensial på flere ganger det nevnte volumet».
Mer kartlegging
I august signerte LNS en avtale med Statskog om mulig drift på forekomsten. Målet er i første omgang å kartlegge hvordan feltet kan utnyttes rent teknisk. Prosjektet må lønne seg økonomisk, og de nødvendig tillatelsene må innhentes av myndighetene. Målet er å komme i gang med gruvedrift i løpet av ca. fem år.
Prosjektet vil ifølge LNS kunne gi rundt 50-60 arbeidsplasser i bruddet, produksjonen og transporten.
– LNS har god erfaring med gruvedrift på flere steder i Norge og rundt i verden. Vi har også utstyret og er kjent for gode relasjoner med dem som blir berørt av driften, påpeker Nilsen, som altså ikke virker å være skremt av at forekomsten ligger langt fra sivilisasjonen, flere titalls kilometer fra vei.
LNS velger å satse fordi de mener at markedet for kleberstein er på vei oppover, samtidig som tilgjengeligheten på de verdifulle mineralene blir mindre. Utfordringen blir å lage et tilstrekkelig rent talkkonsentrat som har den nødvendige hvithet.
Entusiasmen som to geologer utviste under feltarbeid for 15 år siden kan altså se ut til å betale seg.

Kleberstein
Kleberstein (fettstein, grøtstein, grytemalm, kleber. Spekkstein, vekstein) er en omdannet bergart som består av talk, kloritt, serpentin og magnesitt, vanligvis med grønnlig eller grå farge og krystallinsk struktur, men bløt og lett å risse i. Kilde: Norsk Geologisk Ordbok. Kleberstein benyttes til fremstilling av talk og som bygningsstein. Kleberstein er også varmebestandig med stor varmemagasinerende evne og blir derfor mye brukt i peiser og ovner.
X