Mer undergrunnsaktivitet i 2020Årlig uttak av masser i millioner faste kubikk. Illustrasjon: NFF

Mer undergrunnsaktivitet i 2020

Uttak av masser fra norske tunnel- og bergromprosjekter har økt noe etter to år med nedgang, viser fersk statistikk.

Tunnelstatistikken presenteres årlig under konferansen Fjellsprengningsdagen arrangert av Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF).

I 2020 tar entreprenørene ut 4,31 millioner faste kubikk fra norske fjell. Det er en økning på elleve prosent sammenliknet med fjoråret, ifølge bygg.no.

2020 viser dermed en økning både fra 2019 og 2018. Men det er fortsatt langt til toppåret 2017 da hele 7,8 millioner faste kubikk ble tatt ut av norske tunneler og bergrom.

Det var styreleder i NFF Anne Kathrine Kalager som presenterte statistikken under åpningen av konferansen. Hun kunne fortelle at det er veibyggingsaktiviteten som har dominert i år. Nær halvparten av uttaket (to millioner faste kubikk) kom fra veiprosjekter. Også jernbane- og vannkraftprosjekter bidro med ca. 0,7 millioner faste kubikk hver.

Blant veiprosjektene er det E39 Kristiansand – Mandal som har bidratt mest.

Til bygg.no sier generalsekretær i NFF Tone Nakstad at hun håper på ytterligere økning i aktiviteten i det kommende året. Flere konkrete prosjekter kan bidra til dette.

– Jeg tror nok bransjen håper på et høyere aktivitetsnivå enn i 2020, men hvordan volumtallene vil se ut de neste årene, kommer helt an på når det blir oppstart og drift ved store prosjekter som Rogfast, Ny vannforsyning Oslo og Fornebubanen, sier Nakstad.

Skanska er entreprenøren som har tatt ut mest masser, både i 2019 og i 2020. AF Gruppen ligger på andreplass, etterfulgt av Hæhre, som har hatt en betydelig økning i aktiviteten fra 2019 til 2020. Leonhard Nilsen & Sønner har også sett en solid økning det siste året.

Uttak av masser fordelt på entreprenører. Illustrasjon: NFF

X