NGU kan forutse problemene

NGU kan forutse problemene

Tunnelproblemene ved Holmestrand kunne vært forutsett med bruk av resistivitetsdata. NGU forklarer hvorfor.

I arbeidet med Holmestrandstunnelen traff entreprenøren uventet på en sone med løsmasser. Det er godt mulig at denne sonen kunne vært forutsett med bruk av resistivitesdata. Det viser de reprosserte dataene fra en linje over tunnelen. På Fjellsprengningskonferansen i Oslo torsdag og fredag kan du treffe Jan Steinar Rønning som vil vise dataene og forklare hvorfor mer bruk av resistivitesdata kan spare store ekstrakostnader ved tunnelarbeid.

Les om prosjektet her.

X