Ny konsernleder for Feiring ASFoto: Feiring AS

Ny konsernleder for Feiring AS

Nylig overtok Margrethe Ollendorff Lien som konsernsjef for Feiring AS. 

– Jeg er ydmyk over ansvaret jeg nå skal få. Jeg vil bygge videre på den herlige kulturen og innsatsen som har vært dyrket frem gjennom 60 år. Vi står i dag helt i bresjen av skiftet fra en grå til grønn, og jobber kontinuerlig med å forbedre oss og jobbe fram innovative løsninger for et mer bærekraftig samfunn, forteller den nye konsernlederen. Vi ønsker å ta grep om hvordan vår bransje skal utvikles i fremtiden, både når det gjelder forretningsmodeller og bruk av ny teknologi, sier Margrethe Ollendorff Lien.

Margrethe Ollendorff Lien er utdannet sivilingeniør, og jobbet i Multiconsult før hun begynte i familieforetaket som ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling.

Les på GEO365: Går sammen om sirkulær masseforvaltning

Feiring AS er et industrikonsern med over 200 ansatte og hadde en omsetning i 2020 på rundt 700 millioner. De er en masseforvalter og en totalleverandør til vei og bygging av grunn. Siden oppstarten på Lørenskog i 1962 har Feiring levert og tatt imot over 150 millioner tonn stein, pukk, grus og asfalt. Foto: Feiring AS

Familiebedrift 

Margrethe Ollendorff Lien er tredje generasjon som arbeider i familiebedriften. Bestefar Knut Ollendorff startet med grus allerede i 1954. Hennes far, Trygve Ollendorff, som også har vokst opp med bedriften og har ledet denne i en mannsalder, går nå over i rollen som arbeidende styreformann. Feiring AS består i dag av fem forretningsområder; Feiring Bruk AS, Feiring Miljø AS, Feiring Asfalt ASTentex AS og Feiring Eiendomsinvest AS. Knut Harald Ollendorff, broren til Margrethe, er daglig leder for det største forretningsområdet Feiring Bruk, som omfatter hele pukk- og grusvirksomheten.

Naturlig tid for lederskifte 

– Det er en naturlig tid for et lederskifte nå. Feirings verden er konstant under endring, i hvert fall for en som begynner å dra på årene. Inntog av ny teknologi og nye måter å løse ting på gjør det nå naturlig med et lederskifte som operativ konsernleder. Styret har derfor jobbet med dette de siste to årene, og vurdert både interne og eksterne kandidater, uttaler Trygve Ollendorff i en melding fra selskapet. Ollendorff forklarer at Margrethe er dedikert, utrolig dyktig og absolutt den rette personen til å bygge videre på de kvalitetene Feiring har.

– Hun fikk jo stein inn med morsmelka og har jobbet for familiebedriften lenge, og jeg er veldig fornøyd med at hun har takket ja til å ta dette steget videre. Margrethe Ollendorff Lien omtales som miljøbevisst og har jobbet iherdig med å få Feiring «fra grå til grønn». Som menneske er hun åpen, inkluderende og engasjert – viktige kvaliteter for en god leder. Jeg kommer til å fortsette som arbeidende styreformann og gleder meg til å være med videre på reisen, avslutter Trygve Ollendorff.

Vil endre bransjen 

Jeg mener at Feiring er i en unik posisjon som pådriver i å dytte anleggsbransjen fra grå til grønn. Vi jobber jo med jomfruelige bergmasser som er en ikke-fornybar ressurs. Dog en ressurs som samfunnet er helt avhengig av. Hvert år har hver eneste innbygger behov for rundt 15 tonn stein og mineraler. Kun slått av vann med sine 70 tonn pr innbygger. Med andre ord er stein en ressurs vi er helt avhengig av nå, men også i framtiden. Og det er derfor det hviler et stort samfunnsansvar på oss og andre i bransjen, uttaler Margrethe Ollendorff Lien.

Byggeråstoff

Byggeråstoff er fellesbenevnelsen på mineralske råstoff som i første rekke brukes til bygge- og anleggsformål. Det skilles mellom uttak fra knust fjell og løsmasser. Sand og grus tas ut fra løsmasser, mens pukk tas ut ved sprengning og knusing av fjell eller grov grus. Totalt ble det solgt 98 millioner tonn byggeråstoff i 2019, en økning på 5 prosent fra 2018. Av dette ble det solgt 84 millioner tonn knust fjell og 14 millioner tonn løsmasser. Det ble omsatt byggeråstoff for 7,2 milliarder kroner i 2019, som utgjør 62 prosent av den totale omsetningen i mineralnæringen i Norge. Av dette er 1,8 milliarder kroner omsetning fra eksport. Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning, Harde fakta 2019.

X