Ønsker mer grunndataEn geoteknisk borerigg for undersøkelser av undergrunnen. Foto: Inger-Lise Solberg/NGU

Ønsker mer grunndata

Nasjonal database for grunnundersøkelser ønsker å vokse. Målet er at alle grunnundersøkelser i landet skal være tilgjengelig.

I første omgang ligger det geotekniske data i databasen, men vi ønsker etterhvert å vise data også fra andre grunnundersøkelser. Nytten av Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) vil øke med økt datamengde, og vi ønsker oss mer data!
Det skriver ngu.no.
NADAG ble etablert i 2013. Databasen er driftet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er et samarbeidsprosjekt der også Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket deltar.
Ifølge NGU er Statens Vegvesen nå i full gang med å levere data. Også Bane Nor har begynt å levere, og NVE kommer snart med en leveranse. Statsbygg og enkelte kommuner har også levert data fra grunnundersøkelser.
NADAG oppfordrer alle dataeiere til å bidra, og de har nå utviklet veiledninger for hvordan nye data kan sendes inn til databasen.
Databasen vil være viktig for fremtidige prosjekter innen bygging, boring, grave- og tunnelarbeid. Også forskning, kartlegging og beredskap i forhold til skred vil ha nytte av NADAG.

X