Ressursregnskap for byggeråstoff

Ressursregnskap for byggeråstoff

Siden 1988 har uttaket og forbruket av pukk, eller knust fjell, blitt tredoblet, mens grusomsetningen er redusert med nesten 40 prosent.

Tallene blir presentert i ny oversikt fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

Det ble solgt 8,7 millioner tonn pukk og 1,8 millioner tonn grus i Trøndelag i 2018. Mesteparten ble brukt i Trøndelag, men 450 000 tonn ble eksportert til Sverige og Island, eller til andre fylker. Over 50 prosent av trøndersk grus er brukt som tilslagsmateriale til betong, mens pukk hovedsakelig blir brukt til veiformål.

I rapporten «Ressursregnskap for byggeråstoffer» framgår det at flere av kommunene i Trøndelag vil få knapphet på grus i nær framtid.

– I områder der forbruket er høyt kan det bli lokal mangel på grusressurser i tilgjengelig avstand. Det er viktig at kommunene og fylket vurderer behovet for å sette i gang planprosesser for å sikre framtidig tilgang på ressurser, heter det i rapporten. NGU og DMF understreker i rapporten at også miljøkostnadene knyttet til transport av byggeråstoffer er betydelige, særlig på grunn av utslipp av CO₂, men også med tanke på støv, støy og slitasje på transportveier.

– I et regionalt perspektiv er det viktig med en langsiktig planlegging av nye massetak for å sikre at framtidige uttaksområder ligger nært forbruksstedet, fastslås det i rapporten, som er en bestilling fra Trøndelag fylkeskommune.

Les hele rapporten her

X