Rogalands dødsfelle

Rogalands dødsfelle

Ras har blitt en turistattraksjon, skal vi tro Statens vegvesen. Rv. 13 i Ryfylke er Nasjonal turistveg, og med denne statusen lokkes nordmenn og utlendinger til å sette live på spill.

«Rv. 13 fra Lovraeidet mot Sand [i Rogaland] er skredutsatt med vanskelig topografi og store ur- og skredområder. Standarden på vegen er dårlig, strekningen er gjennomgående smal, uten gul midtstripe og med krapp kurvatur. «Lovraeid» er registrert som skredpunkt med høy prioritet i nasjonal skredsikringsplan.»

Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Lokalbefolkningen kan helt sikkert underskrive på beskrivelsen. Kommunen opplyser at mellom 2015 og 2020 var veistrekningen helt eller delvis stengt hele 65 (!) ganger pga. ras eller fare for ras, og for to år siden ble den – ikke overraskende – kåret til Norges tredje verste vei. Senere har den vist seg rangeringen verdig.

Bare i sommer har det gått tre ras.

Riktignok uten alvorlige hendelser eller dødsfall. Men det må vel sies å komme i kategorien flaks. Bildene fra rasstedene viser at det fort kunne blitt fatalt.

LIVSFARLIG Å FERDES PÅ VESTLANDET

Ordføreren i Suldal kommune krever derfor nå at arbeidet med en ferdig regulert, fire kilometer lang tunnel straks kommer i gang. Myndighetene, med samferdselsminister Knut Arild Hareide i spissen, vegrer seg. Men – ifølge en artikkel i Stavanger Aftenblad (3. september i år) – viser han stor forståelse for den utryggheten som befolkningen rundt rasutsatte områder opplever. Forståelse? Kan forståelse redde liv? Slik snakker en statsråd uten handlekraft. Det dreier seg faktisk om en vei som er både skole- og arbeidsvei. Er vestlendingene mindre verdt enn sørlendinger som boltrer seg i splitter nye firefelts motorveger? Eller stavangersyklister som har vått sykkelvei til en meterpris på 100 000 kroner?

Mangelen på vilje blir rent parodisk når vi legger til at Rv. 13 har status som nasjonal turistveg.

Med vitende vilje leder Statens vegvesen på denne måten uvitende norske og utenlandske turister inn i en mulig dødsfelle.

Nå er det høst. Det betyr mer uvær og regn. Risikoen for å bli neste offer på de norske, rasutsatte veiene øker.

GOD HELG!

Styrtregn forårsaket jordskred ved Jølstravatnet: De kraftige regnbygene den 30. juli i fjor var svært lokale, og jordskredene skyldes mye regn på kort tid på ettermiddagen og kvelden. Ved Vassenden i Jølster ble det registrert 33 mm/time og 92 mm i løpet av ett døgn. En person omkom da bilen han satt i ble tatt av raset.

Foto: Halfdan Carstens

X