Sikrer drikkevannkontrakt Illustrasjon: Oslo kommune

Sikrer drikkevannkontrakt

Norges største vann- og avløpsprosjekt har delt ut sin første store kontrakt til Skanska som omfatter fjellhaller og tre tunneler.

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal sikre Oslo en fullgod reservevannforsyning innen 2028 gjennom å tilføre vann fra Holsfjorden i Buskerud. Per i dag kommer 90 prosent av byens drikkevann fra Maridalsvannet.

Nå har prosjektet delt ut sin første av totalt åtte store kontrakter, melder AT.no. Entreprenørselskapet Skanska skal sprenge fjellhaller til vannbehandlingsanlegg, samt til to adkomsttunneler og én tunnel for overløpsvann.

– Vi gleder oss over å kunne innstille Skanska til denne kontrakten, og ser frem til et godt samarbeid med entreprenøren, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

– Vi er glade for at de største norske entreprenørene har vist interesse for denne kontrakten. Norsk kompetanse på sprengning av tunneler og bergrom er i verdensklasse, og dette er en krevende jobb som omfatter arbeider i flere tett befolkede områder.

Fra Holsfjorden skal vannet føres inn i tunnel ved Vefsrud i Lier og 19 kilometer gjennom Lier, Hole og Bærum til Huseby vest i Oslo der vannbehandlingsanlegget skal bygges. Videre skal det bygges en rentvannstunnel inn til Oslo sentrum og det eksisterende vannledningsnettet.

Konstruksjonsarbeidet er ventet å starte i sommer. Prosjektet koster 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028.

X