Siste TBM er ferdigEn av fire tunneboremaskiner som skal bore Follobaneprosjektet. Foto: AGJV

Siste TBM er ferdig

Den siste av i alt fire TBM'er som skal bore Follobaneprosjektet er ferdigstilt.

– Ferdigstillelsen av de fire tunnelboremaskinene er en stor milepæl for Follobaneprosjektet. Vi er imponert over måten AGJV og Herrenknecht har produsert de fire maskinene med svært høy kvalitet på såpass kort tid. Kvaliteten på tunnelboremaskinene er en avgjørende suksessfaktor for dette prosjektet. Samarbeidet om produksjon har vært utmerket, sier Anne Kathrine Kalager, Jernbaneverkets prosjektleder for TBM tunnel til bygg.no.
– Med ferdigstillelsen av den fjerde og siste TBMen starter vi en ny fase av prosjektet. Fra nå av vil vårt hovedfokus være å montere TBMene, gjøre dem operative og starte tunnelarbeidet med TBM. Så langt ligger vi foran fremdriftsplanen, og vi er inne i en utfordrende og kompleks del av dette fantastiske prosjektet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for AGJV.
Les saken på bygg.no

X