Skal gjenvinne 50 millioner tonn Skjermdump: Skanska Norge / YouTube

Skal gjenvinne 50 millioner tonn

Selskapet Avtjerna Masseforvaltning er etablert for å ta hånd om opptil 50 millioner tonn overskuddsmasser fra nye anleggsprosjekter rundt Bærum de kommende årene.

Gjennom det nylig etablerte selskapet Avtjerna Masseforvaltning AS (AMAS) skal Skanska Industrial Solutions og Åsland Pukk gjenvinne overskuddsmasser fra store infrastrukturprosjekter i og rundt Bærum de neste 10 – 15 årene.

Det skriver bygg.no.

Det er antatt at prosjektene kan generere 40 – 50 millioner tonn masser, og AMAS har inngått avtale med grunneier om leie av et ca. 1 000 mål stort område ved Avtjern langs E16 ved Sollihøgda.

Planen er å bygge et gjenvinningsanlegg som kan ta imot overskuddsmasser fra planlagte prosjekter som E16-utbyggingen over Sollihøgda, E18 vestkorridoren, ny vannforsyning for Oslo, Ringeriksbanen og Fornebubanen.

Hvor stor del av massene som kan gjenvinnes som godkjente byggematerialer, vil vær avhengig av kvaliteten.

Til nettstedet sier Hans Petter Johannessen, utviklingssjef i Skanska, at det er viktig å forvalte overskuddsmassene bærekraftig og at dette ikke er tilfellet i dag. Han påpeker at det årlig transporteres 7 – 8 millioner tonn stein til Bærum og omegn, samtidig som 2 – 4 millioner tonn går ut av regionen.

X