Solkraft til Oljedirektoratet Oljedirektoratet skal produsere solenergi med solceller på taket og en glassfasade som genererer kraft.

Solkraft til Oljedirektoratet

Eiendomsselskapet Entra skal dekke tak og fasade ved lokalene til Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Geobank med 1 334 solcellepaneler.

Professor Olav Hanssens vei 10 på Ullandhaug i Stavanger, bedre kjent som lokalene til Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Geobank skal få 1 334 solceller på taket, samt en glassfasade på ca. 1 000 m2 som kan produsere kraft fra solen.

Totalt kan byggets kraftproduksjon bli om lag 340 000 kWh per år, tilsvarende årsforbruket til 23 eneboliger.

Solstrømanlegget er siste generasjon og har en forventet levetid på 50 år.

– Entra har jobbet med klimaløsninger og miljøvennlige bygg i flere år, og det er inspirerende å samarbeide med organisasjoner som er bevisste på sitt karbonavtrykk og velger innovative løsninger. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret, og gjennom dette prosjektet opparbeider Entra seg verdifull kunnskap og erfaring som vi kan videreføre til andre bygg. Da bidrar vi med løsninger som gjør vår bransje i stand til å redusere sitt miljøfotavtrykk, sier administrerende direktør i Entra, Sonja Horn i en pressemelding.

Inkludert i anlegget er en solstrålingsmåler (pyranometer) som skal forsyne eier og brukere av byggene med sanntidsinformasjon om solinnstråling.

Fagfolk fra Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Tromsø (UiT) vil høste data fra anleggene.

X