TBM-prosjekt med verdensrekordRobbins TBM, med en diameter på 13,77 meter, før oppstart på drivingen av jernbanetunnelen i Tyrkia. Foto: Kolin Construction

TBM-prosjekt med verdensrekord

Det var ikke bare på OL-arenaen i Japan det ble konkurrert nå i sommer. I Tyrkia ble satt ny rekord i tunneldriving med TBM.

Man skal være forsiktig med å utrope verdensrekorder uten noen offisiell kontrollmyndighet, men Ifølge tunnelboremaskin-produsenten Robbins satte en av deres maskiner ny verdensrekord i sommer.

Tunnelboremaskinen Crossover XRE TBM, med en diameter på 13,77 meter, boret 28,5 meter på én dag, 133,2 meter på én uke og 455,4 meter på én måned. Disse borelengdene skal visstnok kvalifisere til nye verdensrekorder for beste dag-, uke- og månedsprestasjoner for TBM med borediameter på 13 til 14 meter.

Det er det tyrkiske entreprenørselskapet Kolin Construction som stod for prestasjonen. TBM-oppdraget utføres i forbindelse med byggingen av en ny høyhastighets jernbanestrekning mellom Ankara og Izmir i Tyrkia. Tunnelen er vel tre kilometer lang, og grunnforholdene er hovedsakelig en blanding av sandstein, konglomerat, leirstein og siltstein.

Dobbelt gjennomslag i Ski med TBMene «Anna fra Kloppa» og «Magda Flåtestad» i februar 2019, to år etter oppstart. Foto: Bane NOR

TBM i Norge

De senere årene har det også vært brukt TBM i forbindelse med jernbaneprosjekter her i Norge – Follobanen mellom Oslo og Ski, og tunnelen gjennom Ulriken mellom Arna og Bergen. Begge prosjektene i regi av Bane NOR.

Ifølge Bane NOR boret «Ulrikke», som var navnet på TBMen på Arna-Bergen-prosjektet, hele 38 meter på de beste dagene. Som er vesentlig lengre enn rekorden i Tyrkia, men borehodet på «Ulrikke» hadde en diameter på «bare» 9,33 meter. Gjennomsnittlig ble det boret 15 meter per dag.

Til sammenligning boret de fire «TBM-damene» – Dronning Eufemia, Dronning Ellisiv, Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad (ja, de het det!) – på Follobane-prosjektet, gjennomsnittlig 12 – 16 meter per dag og 90 – 120 meter per uke. De fire TBMene hadde borehode med diameter på 9,96 meter.

Gjennomslag med «Ulrikke» på jernbaneprosjektet Arna-Bergen i august 2017. Foto: Bane NOR

Les mer om Follobanen og de geologiske forholdene på GEO365: Tunnelfabrikken

Blant de neste store prosjektene hvor TBM skal brukes i Norge, er den mye omtalte nye vannforsyningen til Oslo. Her skal TBM brukes i forbindelse med etablering av en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden, en del av Tryifjorden i Hole og Lier kommuner i Viken, til Huseby i Oslo. Denne tunnelen får en diameter på 5,2 meter. Det er også planlagt å bruke TBM på den 11,3 km lange vanntunnelen på strekningen Trosterud – Huseby i Oslo.

Les mer om vannforsyningen og de geologiske forholdene på GEO365: Lover tryggere og mer effektiv fremdrift

X