Tester seismikk til tunneldriving

Tester seismikk til tunneldriving

For første gang er det testet om seismikkundersøkelser kan brukes som supplement til kjerneboring og sonderingsboring i norsk tunneldriving.

Testen kan gi svar på om metoden kan brukes når drivingen av Rogfast begynner.
Når undersjøiske tunneler planlegges, er det seismiske undersøkelser som avgjør om prosjektet er gjennomførbart og hvor traseen skal gå. Metoden er likevel ikke mye brukt i Norge, hvor vi har benyttet oss av sonderingsboring og kjerneboring. Kjerneboring er tidkrevende og kostbart, men seismikk er billig, og tar kort tid.
Seismikk kan bli et supplement
Seniorgeolog Øyvind Riste i Ryfast, sier til Våre Veger at han tror at seismikk kan bli et supplement til tradisjonell sonderboring og kjerneboring. Grunnen til at det har vært lite brukt så langt i Norge, er at vi har bedre fjell for bygging av tunneler enn det de har å jobbe med i resten av Europa, og at vi derfor ikke har tradisjon for å bruke seismikk. Testene som nå er gjennomgått skal gi svar på om metoden kan brukes når byggingen av Rogfast starter.
Testene er gjort av Amberg Technologies i Hundvågtunnelen i Stavanger. Det ble boret 24 hull to meter inn i fjellet, som ble brukt som skytehull. Lydbølgene blir nå i ettertid analysert for å kartlegge kvaliteten på fjellet.
– Vi kan med sikkerhet si hvordan bergartene er 150 meter inn i fjellet fra tunnelveggen (stuffen), forteller Philippe Matter, direktør for Europakontoret til Amber.
Ettersom seismikken ikke er like nøyaktig, vil den aldri erstatte kjerneboring mener Riste, men det kan spare mye tid. Han er spent på om testresultatene samsvarer med bergkvaliteten som entreprenøren nå skal gjennomføre. Svarene kommer om fire uker.

Kan tas i bruk på Rogfast
Rogfast blir verdens lengste undersjøiske tunnel med sine 27 kilometer under Boknafjorden. Prosjektleder i Statens Vegvesen, Tor Geir Espedal, bekrefter at de vurderer å bruke teknikken i tunnelen. Vegvesenet vurderer å benytte egne kontrollingeniører til å gjennomfører undersøkelsene.
– Da kan vi kjøpe inn et sett, og bruke det samme utstyret på alle tunnelene. Vi vil drive tunnel på åtte stuffer, og da kan seismikk være et effektivt verktøy, sier Espedal til Våre Veger.
Les hele saken på våreveger.no

X