Undersøker fjordbunn for kommende kystveiSeawatch wavescan med påmontert måleutstyr for vindfelt og lidar. Foto: Fugro OCEANOR AS

Undersøker fjordbunn for kommende kystvei

Fugro skal gjøre undersøkelser i fire fjorder i forbindelse med utbyggingen av kystveien E39. Kontrakten har en verdi på ca. 76 millioner kroner.

Statens vegvesen har tildelt Fugro en kontrakt for undersøkelser av fjordbunnen i fire norske fjorder i Møre og Romsdal; Vartdalsfjorden, Sulafjorden, Romsdalsfjorden og Haldafjorden.
Dette arbeidet kommer i tillegg til et 12-årig miljøovervåkingsarbeid som Fugro ble tildelt i 2016.
Fugros geofysiske og geotekniske data vil bidra til designet av fundamenteringer av broer og tunneler ved fjordene. Nye løsninger vil gi en kortere og raskere E39 uten ferger; den nye kystveien vil være nesten 50 kilometer kortere og vil halvere den nåværende reisetiden på ca. 21 timer.
Arbeidet vil foregå i to faser. I først fase skal Fugro gjøre geofysisk kartlegging av de aktuelle delene av fjordene, og i andre fase vil de utføre geotekniske boringer.
Les hele pressemeldingen fra Fugro her

X