Vestlendingene tar til vettetRogfast kan bil verdens lengste undersjøiske vegtunnel med sine 26,7 kilometer. Illustrasjonen viser et tverrsnitt av hvordan tunnelen vil gå under havet. Foto: Statens

Vestlendingene tar til vettet

Nå vil Vestland fylke prioritere sikkerhet framfor forkortet reisetid. Det må det da være mening i.

Vestland fylke nedproriterer Hordfast. Dette går fram av innstillingen til hvordan Vestland fylke ønsker at de store veiprosjektene skal bli prioritert i Nasjonal transportplan, og der er ikke E39 Hordfast nevnt, skriver nrk.no.

Et flertall på ti i fylkesutvalget stemte torsdag formiddag for et forslag som innebærer at E16/jernbane Voss-Arna er det viktigste samferdselsprosjektet i Vestland fylke de neste tolv årene, i følge NRK.

Det er det fornuft i. Det må da være viktigere å redde liv langs en svært trafikkert og rasutsatt veistrekning enn å forkorte reisetiden et annet sted.

Hordfast: E39 Stord–Os er et av delprosjektene under E39 Stavanger–Bergen. Strekningen skal i framtiden gjennom en stor oppgradering og bli ferjefri. I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029 vedtok Stortinget et langsiktig mål om en utberdret og ferjefri E39 som gjør strekningen kortere og reduserer reisetiden.

I fjor stilte vi spørsmålet om «bergenserne er dumme», blant annet med bakgrunn i følgende resonnement: «Tusenvis av vestlendinger lever med skredfaren hver eneste dag. I slutten av august [2019] skjedde det uunngåelige igjen. Langs E16 mellom Bergen og Voss gikk to store ras om lag to kilometer fra hverandre. Uværet den natten ble en ny påminnelse om at denne smale og svingete Europaveien som klistrer seg inntil fjellsidene ikke holder en standard som bilistene fortjener og bompengene tilsier (GEO 01/2019: “Veien er langt fra trygg”; geo365.no: «Nytt skred langs rasfarlig vei«).

Rogfast utsatt – igjen

Samtidig blir verdens lengste og dypeste undersjøiske veiprosjekt, Rogfast, utsatt nok en gang, iht. nrk.no. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal gå gjennom hele Rogfast på nytt, og så sende saken tilbake til Stortinget for ny behandling, etter at at den totale kostnadsrammen på 18,6 milliarder kroner trolig sprekker med over 6 milliarder (geo365.no: «Rogfast på vent«).

Rogfast: Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel. Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter.

 

X