Vil bygge havvindmøller i steinbrudd på JelsaIllustrasjon: NorSea Group AS Copyright 2020 / Norsk Stein

Vil bygge havvindmøller i steinbrudd på Jelsa

Norsk Steins anlegg kan bli produksjonssted for flytende havvind-turbiner til hele verden. Windworks Jelsa AS vil lage en gigantisk tørrdokk på stedet for serieproduksjon av havvindmøller.

Ambisjonene for anlegget er skyhøye – minst 1000 nye arbeidsplasser kan skapes, og på topp skal det nye gigantanlegget kunne produsere opp mot 100 havvind-anlegg årlig.

– Dette antallet er imidlertid avhengig av hvilken turbinstørrelse man legger til grunn, og hvilken type fundament som velges av utbygger, sier Geir Ims, styreleder i Windworks Jelsa AS (WWJ), til Teknisk Ukeblad.

Ims sier videre at initiativtakerne tar utgangspunkt i bygging av flytende understell i betong.

– Men vi ser på muligheter innen hele verdikjeden. I tillegg til å bygge understell i en utsprengt tørrdokk, ønsker vi å legge til rette for sammenstilling og montering av vindturbiner ved kai, og senere kunne drive vedlikehold av flytende havvindanlegg, sier Ims. Han legger til at målet er å ha verftet ferdig når det kan bli byggestart i vindkraftområdet Utsira Nord i 2027/28.

Norsk Stein ved Jelsa er Europas største pukkverk. Deler av det 800 dekar store steinbruddet kan bli omgjort til verft for bygging av havvindmøller. Foto: Norsk Stein

Kaianlegg og tørrdokk

I et innspill til ny kommuneplan i Suldal skisserer WWJ at de i samarbeid med Norsk Stein AS, som i dag driver steinbruddet på Jelsa, ønsker å sprenge ut tørrdokk til bygging av vindturbinfundamenter. Utenfor den nordre del av dagens steinbrudd, som omfatter ca. 800 dekar, ønsker WWJ å bygge et havneanlegg for service og sammenstilling av vindturbiner. I fjorden rett utenfor steinbruddet er det 100 meters dyp.

Equinors spar-løsning med dyptgående betongunderstell og Dr. techn. Olav Olsens OO-Star-teknologi med betongfundament som ikke stikker så dypt, vil WWJ bruke som utgangspunkt for mulighetsstudien.

Ifølge WWJ krever vindturbiner etter OO-STAR-konseptet en dybde på ca. 25 meter, og kan dermed støpes og ferdigstilles inne i dokken og så slepes direkte til feltet. Det skal være plass til rundt 20 stk. OO-STAR-enheter i en dokk på 120 mål.

Windworks Jelsa AS

Windworks Jelsa AS ble etablert i desember 2020, og eies av Nor Sea, Suldal kommune og Ryfylke IKS. Nor Sea har sammen med det belgiske selskapet Parkwind etablert en allianse med den hensikt å søke i den pågående konsesjonsrunden for havvind i Norge. Rederi- og logistikk-selskapet Wilhelmsen-gruppen er største eier i Nor Sea.

 

Norsk Stein AS

Norsk Stein tar årlig ut ca. 12 millioner tonn stein ved Jelsa. 99 prosent av ferdigproduktene, som er pukk og stein til veianlegg og offshoreutbygginger, går til eksport. Bedriften har i dag 190 fast ansatte. Sammen med underleverandører gir bedriften jobb til totalt 280 personer. Med dagens uttaksnivå skal selskapet ha nok ressurser til 15 års drift. Ifølge selskapet har de levert et innspill til Suldals nye kommuneplan med ønske om å utvide med 2900 dekar. Dette vi gi nok ressurser til mer enn 100 års drift.

X