24 meningsløse dødsfall Akkumulasjon av uorganisk støv i lungene kan gi lungefibrose. Foto: Halfdan Carstens

24 meningsløse dødsfall

Norges fremste ekspert på HMS i bergindustrien er hovedforfatter av en omfattende innføring i dette fagfeltet.

«Død. Avkortet levealder. Tap av legemsdel. Lungesykdommer. Nedsatt hørsel. Synsskade.»

«Arbeidsulykker og yrkesskader er internasjonalt et av de mørkeste kapitler i bergverkshistorien. Gruver og tunnelarbeider er særdeles farlige arbeidsplasser.»

Tonen slås an fra første side. Vi blir minnet om «gruveulykken som forandret Norge». Eksplosjonsulykken i Kings Bay-gruven på Svalbard krevde 21 liv og førte til to regjeringsskifter året etter, og ifølge forfatterne «er det ingen enkeltbegivenhet i norsk bergverkshistorie som har hatt så stor betydning for helse, miljø og sikkerhet».

Tom Myran, Helge Rushfeldt og Knut Furuseth

HMS i bergindustrien, 2020

Det siste poenget er svært viktig i en tid hvor bergverksbedrifter uttaler at HMS er viktigere enn økonomiske resultater. Tom Myran (GEO 01/2000: «Er vi i ferd med å forby naturen», GEO 01/2011: «Sikrere, men ikke sunnere») er en pioner innenfor HMS-arbeidet. Nå er han hovedforfatter av boka HMS i bergindustrien som Helge Rushfeldt tok initiativ til. Sistnevnte er også redaktør og har sørget for en ryddig, godt illustrert og systematisk lærebok. Med på laget er medisinmannen Knut Furuseth som i løpet av en lang karriere også har vært bedriftslege ved Folldal Verk. Myran fikk i 2010 for øvrig tildelt Gullfeiselen av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk».

De første tilfeller av silikose i Norge ble beskrevet i 1933, og fram til 1985 var det innmeldt 4000 tilfeller, 40 prosent fra bergverksindustrien og 10 prosent fra tunnel- og anleggsindustri.

Grundig. Det er det først som slår oss. Nesten 500 tettskrevne sider er én side av saken. Viktigere er det at boka ikke har ser isolert på HMS-arbeidet, men i stedet knytter det tett opp mot den omfattende kunnskapen vi har om både bergindustrien og vår egen kropp.

Det siste poenget underbygges av at leseren i kapitlet «Det sårbare mennesket» får innsikt i temaene respirasjon, hørsel, lyd og tøy, synet, skjelett og muskulatur, psykososiale forhold, og spesielle risikoer over hele 200 sider. Vi må tro dette er mer enn nok for studentene som skal inn i mineralindustrien. Bonusen må være at de kan ta med seg boka inn i yrkeslivet og ha stor glede av den, nettopp fordi den ikke er lettvint og derfor gir mange svar.

I løpet av de sju årene fra 2011 tom. 2017 var det 12 dødsulykker innen «pukkverk, sandtak og steinbrudd», 4 i anlegg i tunnel, 4 i anlegg utenom tunnel og 2 i gruver. «Det er 24 meningsløse dødsfall som kunne vært unngått ved hjelp av de riktige tiltakene.»

Med enkel utforming bærer læreboka unektelig preg av å være et kompendium, men hva gjør vel det når innholdet ser ut til å være mer enn godt nok for studenter som sikter inn på en framtid i bergindustrien, men som også bør finnes i enhver bokhylle hos gruve- og tunnelingeniører.

Denne boka er ingen julegave mellom venner. Den må kjøpes inn (https://shop.elusiveworlds.com/) for bedriftens midler, og før neste runde med oppbyggende HMS-prat for de ansatte, bør den leses. Grundig.

HALFDAN CARSTENS

Forfatterne: Helge Rushfeldt (t.v.), Tom Myran og Knut Furuseth.

 

X