Frykter mangel på mineraler Nidarosdomen i Trondheim vitner om bergverksdrift gjennom århundrer, lenge før det var snakk om å bruke metaller og mineraler for Det grønne skiftet. Foto: Halfdan Carstens

Frykter mangel på mineraler

All fornybar teknologi som skal bidra til å redusere CO2-utslippene gjør bruk av ikke-fornybare ressurser.

Det ble nylig illustrert i et brev til IPCC, der en rekke ledende britiske forskere ved Natural History Museum i London påpeker behovet for å kutte CO2-utslipp, men også at innføring av fornybar teknologi har enorme implikasjoner for utnyttelsen av våre naturlige ressurser, ikke bare for å produsere grønn teknologi, som elektriske biler, men også for å lade de helt nødvendige batteriene, skriver Halfdan Carstens og Jonny Hesthammer i et innlegg i dagens (16.10.19) DN («God grunn til å frykte metall- og mineralmangel til elektrifiseringen«).

Høstmøter

Onsdag 16.10 starter Norsk Bergindustris Høstmøte i Trondheim («Smart drift gir økt lønnsomhet«). Og neste uke har Norsk Bergforening sitt Høstmøte («To er ett for mye«).

 

 

X