Author: Guest Author

1 2 3 11 10 / 104 POSTS
Digital Geologi med gale påstander

Digital Geologi med gale påstander

Påstanden om at georadar kan benyttes for å kartlegge løsmassene i Orkdalen helt ned til flere hundre meters dybde er tuftet på gal bruk av geofysiske [...]
Taler for åpent farvann

Taler for åpent farvann

Nye korrelasjoner av sedimenter fra Danmark og norsk sokkel viser at det var et åpent strede mellom Nordsjøen og Norskehavet også i sen miocen til tid [...]
Turistfella Flåm

Turistfella Flåm

- der meir enn lange køar og høge prisar kan skapa frykt hjå turistane. [...]
Strukturer fra Barentshavet på Mars

Strukturer fra Barentshavet på Mars

Nedfrosset gass i Arktis kan lære oss om forholdene på den røde planeten. [...]
Når fjellet roper ulv

Når fjellet roper ulv

Når støvet har lagt seg og sceneteppet har falt, kan en igjen høre vag buldring fra fjellet. Blekket i kapittelet om Veslemannen er fortsatt ikke tørt [...]
Bedre skredvarsling på vei!

Bedre skredvarsling på vei!

Dynamiske, elektroniske informasjonstavler vil kunne varsle veifarende om skredfarer som lurer rundt neste sving. [...]
Liten betalingsvilje

Liten betalingsvilje

Norsk Geologisk Forening er bekymret. Med rette. Medlemmene glemmer å betale kontingenten. [...]
Nytt verktøy for lokal snøskredvarsling

Nytt verktøy for lokal snøskredvarsling

Norges Geotekniske Institutt har utviklet et nytt kvantitativt, statistisk verktøy for å bistå i lokal snøskredvarsling. [...]
De gamle er best …

De gamle er best …

Equinor er selskapet som har størst leteaktivitet på norsk sokkel. Samtidig har Equinor høyere funnrate enn de andre selskapene. [...]
Grønn energi krever kapital

Grønn energi krever kapital

Gruveindustrien samles i Nord-Finland annethvert år. Morten Often oppsummerer sine inntrykk fra årets FEM-konferanse. [...]
1 2 3 11 10 / 104 POSTS
X