Author: Guest Author

Avatar

1 2 3 129 10 / 1283 POSTS
Hvor dypt kan det bores?

Hvor dypt kan det bores?

Det vitenskapelige boreskipet JOIDES Resolution er snart på vei til norske farvann. Men nye dybderekorder kommer den ikke til å sette. [...]
Et farlig minne fra istiden

Et farlig minne fra istiden

Kvikkleira, denne lumske og usynlige faren som vi alle har hørt om, har ført til mange katastrofale leirskred opp gjennom historien. [...]
Ingen dag er lik!

Ingen dag er lik!

Med jobb som geolog i en bergverksbedrift er det mulig å dra fordel av godværet og søke ly innendørs når styggværet setter inn. [...]
Samarbeid er nøkkelen til suksess

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Vi er avhengige av mineraler, og norsk mineralproduksjon vil sikre en grønn og rettferdig produksjon. Derfor jobber vi for at mineralnæringen skal få [...]
Geomiljøet har seg sjølv å takke

Geomiljøet har seg sjølv å takke

Statens vegvesen og andre byggherrar har eit klart ansvar for å unngå skade eller rasering av verneverdig natur. [...]
Av hensyn til publikum

Av hensyn til publikum

Det er ikke av vond vilje at ingeniørene har dekket til en klassisk, geologisk lokalitet med sprøytebetong. [...]
Uran i grunnvann

Uran i grunnvann

Konsentrasjonen av uran i drikkevannet vårt viser svært store variasjoner, og mange drikkevannsbrønner har større innhold enn det WHO anbefaler. [...]
Miljødeklarasjon = konkurransefortrinn

Miljødeklarasjon = konkurransefortrinn

Bergindustrien jobber daglig for å drive så bærekraftig som mulig, enten det er snakk om støy, støv, transport, deponi, biologisk mangfold eller annet [...]
Fra nedbør til grunnvann

Fra nedbør til grunnvann

Grunnvann er i volum verdens mest brukte råstoff fra undergrunnen og utgjør nesten halvparten av alt drikkevann globalt. Et tynt jordlag over grunnvan [...]
Keilhau og Boeck «oppdager» Jotunfjeldene

Keilhau og Boeck «oppdager» Jotunfjeldene

Denne sommeren er det 200 år siden en av Norgeshistoriens mest berømte gutteturer fant sted. [...]
1 2 3 129 10 / 1283 POSTS
X