Author: Guest Author

1 2 3 123 10 / 1224 POSTS
Oljejakten startet i nord

Oljejakten startet i nord

De første norske oljebrønnene ble boret på Svalbard. Det ble aldri gjort økonomisk drivverdige funn, men historien om oljeletingen på Svalbard er verd [...]
Kjøttetende gigant med imponerende ryggseil

Kjøttetende gigant med imponerende ryggseil

En gigantisk, kjøttetende dinosaur fra kritt-tiden har satt grå hår i hodet på paleontologer fra hele verden og gitt opphav til friske debatter i fors [...]
Nytt, viktig verktøy

Nytt, viktig verktøy

Medlemmene i Norsk Bergindustrien skal snart ta i bruk et verktøy som tydelig vil synliggjøre bærekraftarbeidet. [...]
En 300 millioner år lang reise langs kysten

En 300 millioner år lang reise langs kysten

To geologer har laget en komplett guide for det unike Festningsprofilet ytterst i Isfjorden. [...]
Production Geoscience 2020

Production Geoscience 2020

Konferansen Production Geoscience vil bli gjennomført i lokalene til Oljedirektoratet i Stavanger og som webinar 3. - 4. november. [...]
Eocen leire gir sikker tetting av brønner

Eocen leire gir sikker tetting av brønner

Ny kunnskap om avsetningsmiljøet for eocene avsetninger i Nordsjøen kan utnyttes til kostnadseffektiv brønnsikring. [...]
Geofunn: Breksjer og konglomerater

Geofunn: Breksjer og konglomerater

Per Terje Osmundsen presenterer sitt geofunn; på Prins Karls Forland på Svalbard finner vi avsetninger som vitner om forkastningsbevegelser og røff to [...]
Ikke bare dugnad

Ikke bare dugnad

NORSARs poengtering av manglende offisielt fagansvar for jordskjelv som naturfare i Norge er interessant og viktig. Men at «kunnskapsgrunnlaget om jor [...]
En egenrådig gründer

En egenrådig gründer

Fra sitt markante ståsted innen geofysisk malmleting, spilte Haakon Brækken en avgjørende rolle i oppbygningen av både NGU og SINTEF. [...]
Hedersbevisninger 2021

Hedersbevisninger 2021

NGF oppfordrer alle sine medlemmer til å nominere personer til foreningens hedersbevisninger. [...]
1 2 3 123 10 / 1224 POSTS
X