5 svar om gruvedriftDet var gruvedrift på kobber i Kvalsund kommune i regi av Folldal Verk mellom 1972 og 1978. Bygningsmassen står fortsatt.

5 svar om gruvedrift

Faktisk.no har tatt for seg den planlagte gruvedriften i Finnmark og har presentert 5 spørsmål og svar.

«Hva er det egentlig gruveselskapet Nussir ASA har fått tillatelse til? Hva er det som skal dumpes i fjorden, og hvilke konsekvenser kan det få? Vi har sett nærmere på hva som står i tillatelsene som regjeringen og Miljødirektoratet har gitt,» skriver faktisk.no.

Se de 5 spørsmålene og svarene her.

X