50 år siden oppstart Folldal Verk var den siste svovelkisprodusenten her i landet. Det siste lasset med svovelkis gikk til Borregaard i 1993. Bildet viser hvordan det gamle Verket står frem i dag. Foto: Folldal Verk

50 år siden oppstart

I forrige uke var det 50 år siden åpningen av Tverrfjellet gruver på Dovre.

Den 12. juni, var det 50 år siden Tverrfjellet gruver ble offisielt åpnet av daværende kronprins Harald, skriver Dovre kommune.

På det meste arbeidet 450 mennesker ved gruvene. Noen ofret livet i gruvene.

Det var de tidligere gruvearbeiderne og gruveansatte som kommunene Dovre, Folldal og Oppdal ønsket å hedre gjennom minnemarkeringen på Tverrfjellet og sammenkomsten etterpå ved gruvemuseet i Folldal.

X