Amerikansk samarbeid om energi og mineraler Viseminister i Innenriksdepartementet Katharine MacGregor og ambassadør Kåre R. Aas i Washington D.C. har signert samarbeidsavtaen. Foto: Regjeringen

Amerikansk samarbeid om energi og mineraler

USA og Norge har inngått en samarbeidsavtale om kunnskaps- og datadeling innenfor olje og gass, vindkraft og havbunnsmineraler.

– Denne avtalen vil styrke energisamarbeidet mellom USA og Norge. Jeg er overbevist om at deling av kunnskap og erfaring vil være av gjensidig nytte for begge land, samt bidra til god og bærekraftig ressursforvaltning, sier statssekretær i olje- og energidepartementet, Tony C. Tiller, i en pressemelding fra regjeringen.

Avtalen gjelder innenfor områdene olje og gass, vindkraft og mineralvirksomhet på havbunnen. I henhold til avtalen skal de to landene dele erfaringer, lovgivning og regulatoriske initiativ knyttet til ressursforvaltning. Den omfatter videre deling av vitenskapelige data og informasjon, samt forskning og teknologisk utvikling.

Regjeringen skriver at USA og Norge er to betydelige havnasjoner og har etter mange tiårs erfaring med forvaltning av petroleumsressursene, mye å bidra med i diskusjonen om best mulig ressursutnyttelse, innen både eksisterende og ny havbasert virksomhet.

Samarbeidsavtalen, en såkalt Memorandum of Understanding, ble undertegnet 19. august av viseminister i Innenriksdepartementet, Katharine MacGregor og ambassadør Kåre R. Aas i Washington D.C.

X