Arresterer Tusvik Øystein Rushfeldt. Foto: Halfdan Carstens

Arresterer Tusvik

- Dette er bare spinn og det er kjipt at du formidler dette uten å sjekke fakta, skriver Nussir-leder Øystein Rushfeldt i tilsvaret til debattinnlegget av Sigrid Bonde Tusvik.

I et debattinnlegg i Dagsavisen, oppklarer Øystein Rushfeldt, direktør i gruveselskapet Nussir, feilaktige påstander rettet mot selskapet av samfunnsdebattant og komiker Sigrid Bonde Tusvik.

Tusen takk for at du engasjerer deg i det viktige spørsmålet om gruvedrift i Norge. Vi tar for gitt at innlegget ditt var alvorlig ment og vil derfor gjerne hjelpe til med noen oppklaringer.

Slik innleder Rushfeldt tilsvaret til Tusvik. Og det er mange oppklaringer som må gjøres.

I sitt innlegg i samme avis datert 27. desember, skriver Tusvik blant annet at «…forrige gang det ble dumpa gift i fjorden, ble fisken grønn og reinen som beitet i områdene, fikk en merkelig lungesykdom…»

Rushfeldt avviser klart disse tre påstandene, og mener at det «bare er spinn, og det er kjipt at du formidler dette uten å sjekke fakta».

Videre påpeker Rushfeldt:

Du skriver at «ingen tror på» utredningene og kunnskapsunderlaget.

Seriøst?

Hva tenker du skulle være alternativet til den lange og grundige prosessen vi har vært i gjennom i det norske demokratiske systemet?

Tusvik påpekte ganske riktig at verden trenger kobber, og at kobber får fart på det grønne skiftet. «Men for å utvinne kobber, må man blant annet bruke kvikksølv. Kvikksølv og en haug andre giftige stoffer, vil bli dumpet i Nussirhålla så finkornet som svevestøv.«, skriver hun videre.

Rushfeldt benekter at det må brukes kvikksølv i utvinningsprosessen og at «etter et helt liv i bransjen har jeg aldri hørt om dette, og det har heller ingen andre.».

Feil er det også at gruveavgangen går i deponiet som svevestøv, og Rushfeldt påpeker at «… tillatelsen fra Miljødirektoratet tillater ingen spredning av partikler ut av deponiet eller opp mot de øverste vannlagene inne i deponiet.»

Tusvik serverer også en påstand som i følge Nussir-lederen er «ren bløff» da hun viser til at en politiker uttalte at «utslippet av det meget giftige kreftfremkallende tungmetallet krom alene utgjør 360 tonn.»

Fakta er at det ikke eksisterer giftig metallisk krom i det hele tatt i avgangen fra Nussir. Det vil ikke lekke ut målbare mengder miljøfarlige tungmetaller i Repparfjorden, og det vil selvfølgelig ikke «sveve ut 800.000 tonn tungmetaller og gift til Golfstrømmen, Barentshavet og Russland», bemerker Rushfeldt.

Les hele tilsvaret av Øystein Rushfeldt her

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 8 måneder ago

  Vi lever i en tid hvor kjendiser og folk som har stått på en scene med største selvfølge uttaler seg om naturvitenskapelige forhold som de med ettertrykk demonstrer å ikke ha peiling på.

  Det er mulig at Sigrid Bonde Tusvik tenker på småskala gullutvinning – som typisk i Afrika/Sør Amerika osv der enkeltpersoner og små grupper mennesker benytter kvikksølv til å danne amalgam med gullstøv/super-finfordelt gull. Kvikksølvet «kokes» av i stekepanner over åpen ild mens gullet blir igjen. En klart meget uheldig prosess, meget giftig (også for utvinnerne og miljøet lokalt) og Hg går opp i atmosfæren og havner i b.a. fiskevann i Norge mm.

  Hun tenker muligens at gull og kobber er samme sak (metall er metall… jfr en komiker er som andre komikere) uten hensyn til metallenes totalt ulike kjemi? «Kjendisfaktoren» og antall følgere er ofte omvendt korrelert med «kunnskapsfaktoren».

  Naturfag sliter i skolene, også få på «tinget» har naturvitenskapelig bakgrunn (jfr Skei Grande «kloden koker»), men utaler seg med stor tyngde i saker som berører energi og råstoffer med negative konsekvenser for verdiskapning og arbeidsplasser. NRK og TV 2 ligger på samme saklighetsnivå – mye styres av «føleri», katastrofepsykologi og «hypermoral» slik som beskrevet av Alexander Grau.

  I Bibelen, som disse, i likhet med naturfagbøker åpenbart heller ikke leser, står det endel om falske profeter.

  • comment-avatar
   J.Andersen 7 måneder ago

   Miljø og klimarelaterte spørsmål er langt på vei politisert til det ekstreme. Vår Statsminister Erna er vel krumtappen i så måte med miljø- og klimaminister! Rotevevatn hakk i hel.
   Sistnevnte presterte å sammenligne folk som satte spørsmålstegn ved CO2 hypotesen, samt forskere med stor faglig tyngde vedrørende problematikken, og de som anerkjenner deres forskning som flat-earthere, og også at å diskutere antropogen CO2 som klimatisk temperaturdriver hadde man ikke tid til.

 • X