Avviser diktering

NYKOS avvsier på det sterkeste at forskningen er diktert av næringslivsaktører.

«Vi vil på det sterkeste avvise at vårt forskningsarbeid er diktert av næringslivsaktører. NIVA leverer forskning og utredninger på oppdrag av forvaltning, industri og forskningsråd,» skriver Greta Berntzen, adm. dir. i NIVA  i et innlegg i BT 27. august.
Bakgrunnen for utsagnet er at BT omtaler forskningsprosjektet Ny kunnskap om sjødeponering (NYKOS) hvor «det fremsettes påstander om at Norsk Institutt for Vannforsknings (NIVA) forskning ikke er uhildet». Forskningsprosjektet NYKOS finansieres av Norges Forskningsråd og bergverksindustrien.
«Både politikere og forvaltning etterspør i økende grad næringsrelevant forskning, med krav til et vesentlig økonomisk bidrag fra norske bedrifter. I denne saken ville det dessuten vært nokså urimelig om ikke bergindustrien skulle bidra til å finansiere forskning på miljøeffektene av egne utslipp. NYKOS er et godt eksempel på at man med Forskningsrådets modell med 80 prosent offentlig og 20 prosent privat finansiering, har klart å samle en bransje med relativt svak forskningsforankring og de viktigste forskningsmiljøene på området i et felles prosjekt – med mål om økt kunnskap,» skriver Berntzen.
Les hele innlegget.

X