Avviser omkamp om deponi

Avviser omkamp om deponi

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fastslår at tillatelsene som er gitt for gruvedeponier i Førde- og Repparfjorden ikke vil bli endret.

– Her er det beslutninger som er tatt før Venstre og jeg kom inn i regjering. Enigheten er å respektere disse tidligere vedtakene, sa Elvestuen i spørretimen i Stortinget onsdag.

Bygg.no skriver at SVs Lars Haltbrekken viste til at Miljødirektoratet konkluderte med at den samlede samfunnsnytten var større enn ulempene da de ga grønt lys for deponi i Førdefjorden. Senere er anslaget for antall arbeidsplasser redusert og Haltbrekken mener at saken derfor bør vurderes på nytt.

Elvestuen viste til plattformen fra Jeløya da Venstre gikk inn i regjering. Gjennomslaget var at det ikke skal komme nye deponier i denne perioden og at miljølovgivingen for deponering fra gruver skal gås gjennom.

X