Begynner i Sweco Elisabeth Gammelsæter var generalsekretær i Norsk Bergindustri gjennom ti år og og hadde en sentral rolle med å bygge opp organisasjonen.

Begynner i Sweco

Elisabeth Gammelsæter begynner som seniorrådgiver hos Sweco og skal særlig jobbe med å ivareta de samfunnsmessige sidene ved ulike industriprosjekter.

Elisabeth Gammelsæter er ansatt som seniorrådgiver hos Sweco.

Gammelsæter kommer fra Norsk Bergindustri, bransjeorganisasjonen for bergindustrien. Gammelsæter ble ansatt i 2008 som organisasjonens første generalsekretær, og hadde en sentral rolle med å bygge opp Norsk Bergindustri.

Hun har gjennom sitt arbeid vært med på å påvirke utformingen av mineralloven og bidratt til å skape forståelse for bergindustriens betydning for samfunnet. Gammelsæter har også vært ansatt i Næringsdepartementet i en lengre periode. Hun ble i vår utnevnt som medlem i regjeringens ekspertutvalg for farlig avfall, som skal levere sin rapport til Klima- og miljøministeren 1. november 2019.

Gammelsæter er utdannet samfunnsøkonom og har en Master of Management fra BI.

I Sweco skal Gammelsæter jobbe som seniorrådgiver. Hun er del av Swecos satsing på industri, og skal særlig jobbe med å ivareta de samfunnsmessige sidene ved ulike industriprosjekter.

Hun vil også jobbe med gjenvinning, sirkulær økonomi og bærekraft, spesielt mot mineral- og bergindustrien, men også mot andre bransjer.

Arild Haugene, leder for Industri i Sweco, sier at kundene i stadig større grad er opptatt av bærekraft, gjenvinning og effektiv bruk av ressurser. Dette har både en praktisk/teknisk og en samfunnsmessig side. Ansettelsen av Gammelsæter er et svar på denne etterspørselen, og et ledd i satsingen og tilpasningen av Sweco sine tjenester i forhold til kundenes behov. Mange prosjekter har krevende sider som oppleves som upopulære, men som det er vanskelig å unngå helt. Vi er opptatt av å sikre at prosjektene er så gode som mulig for samfunnet, sier Arild Haugene.

Elisabeth Gammelsæter uttaler at hun ser med spenning og forventing på å gjøre en innsats innenfor rammen av Swecos profesjonelle team. – Jeg har lang erfaring med å samarbeide med geologer og bergingeniører og setter pris på den ingeniørmessige tilnærmingen til å få jobben gjort. Jeg er glad for at Sweco ønsker meg på laget, og ser fram til å bidra med min kompetanse. Det jeg kan levere er forhåpentligvis å sette prosjektene inn i en samfunnsmessig ramme. Ønsket resultat er gode prosjekter som både tiltakshavere, lokalsamfunn og berørte lever godt med.

– Etter mange år i Norsk Bergindustri gleder jeg meg nå til å gå inn i en ny rolle, sier Elisabeth Gammelsæter.

Sweco er et rådgivende ingeniørselskap som leverer konsulent- og ingeniørtjenester i Norge og Europa.. Sweco tilbyr et bredt spekter av tjenester innen planlegging av samfunn og byer, med spesiell vekt på bærekraft. Sweco har i 2019 ca 14 500 ansatte, hvorav 1600 i Norge. Sweco gjennomfører prosjekter i 70 land, og omsetter årlig for 15,44 mrd. NOK.
Newer Post
Older Post
X