Beholdt lukrative lønninger

Beholdt lukrative lønninger

Mens de ansatte gikk med på lønnsreduksjoner for å redde selskapet, beholdt ti ledere i Sydvaranger Gruve lukrative lønnsavtaler.

Blant annet betalte gruva husleien til de ti lederne frem til selskapet gikk konkurs i november i fjor.
Leder for fagforeningen Nordens Klippe, Henning Bråten, sier avtalen med fri bolig ikke falt i jord hos de ansatte.
– I utgangspunktet har de ansatte vært sterk kritiske til, og stor motstander av, godene de har hatt i form av blant annet fri bolig, sier Bråten til nrk.no
Bostyrer etter konkursen, Leif Petter Madsen, ønsker ikke å kommentere forholdene, men bekrefter at det var flere leiekontrakter for ledende ansatte som boet avviklet ved konkursåpning.
Forhandlet om avtalene
Fagforeningsleder Bråten sier at reduksjon av lønn og goder til ledere var et av forhandlingsgrunnlaget de hadde.
– Det som gjorde dette forhandlingsgrunnlaget vanskelig var at lederne ikke hadde kollektive avtaler, men personlige avtaler, sier han.
Samtidig hadde ikke fagforeningen så god oversikt over kontraktene til lederne, forteller Bråten.
Nærmere 400 personer mistet jobben som følge av konkursen, og det er stilt gjeldskrav til boet fra både lokale, nasjonale og internasjonale selskaper på over 3,7 milliarder kroner.
Styreleder i Sydvaranger Gruve, Peter Steiness Larsen, legger til at det ikke er unormalt at man i visse sammenhenger har personlige avtaler i egne lønnspakker.
Avtalen om at selskapet betalte husleien var en del av totallønna til de ti lederne.
Les saken hos nrk.no

X