Ber om ny behandling

SV-representanter har fremmet et representantforslag for ny behandling av gruveprosjektet i Kvalsund.

Syv av SVs stortingsrepresentanter ber i et representantforslag om ny behandling av spørsmålet om å etablere sjødeponi i Repparfjorden i Kvalsund. Det skriver radionordkapp.no
-Jeløya-erklæringen skal utrede konsekvensene av et forbud mot sjødeponi og slår fast at det ikke skal gis tillatelser til nye sjødeponi i denne fireårsperioden. Det er et sterkt signal om at sjødeponi er uakseptabelt. Derfor bør en ny behandling også inkludere ny behandling av spørsmålet om sjødeponi i Repparfjorden, skriver de syv stortingsrepresentantene fra SV.
Det er Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Gina Barstad og Arne Nævra som har fremmet representantforslaget.
Radionordkapp

X