Ber regjeringen revurdereEngebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane huser en forekomst av rutil og granat som står fram som ganske enestående i verden. Forekomsten danner en 2,5 km lang og noen hundre meter bred linse som går parallelt med Førdefjorden. Den er avgrenset gjennom 21 000 meter med borekjerner. Geologene har imidlertid gode indikasjoner på at malmen fortsetter i dypet, samt mot både øst og vest. Forekomsten kan altså være større enn det de foreløpige reservetallene viser. Fremtidige boringer vil gi avklaring om dette. Bildet viser at det planlagte prosessanlegget vil ligge på Engjabøneset rett under det verdifulle fjellet. Foto: Nordic Mining ASA

Ber regjeringen revurdere

SV ber regjeringen vurdere gruveprosjektet ved Førdefjorden på nytt. Årsaken er ferske opplysninger om færre arbeidsplasser og flere år med dagbrudd.

I studien presentert av Nordic Mining i fjor høst viser at selskapet har planer om å forlenge aktiviteten i Engebøfjellet fra 10 til 16 år. SV mener nå at dette vil øke de miljømessige ulempene med prosjektet. Det skriver bt.no.
I tillegg opererer Nordic Mining nå med færre antall sysselsatte en tidligere og levetiden til gruven er redusert fra 50 til 29 år. I en orientering til kommunestyret i Naustdal fremkommer det at selskapet nå sikter seg inn mot seksti færre arbeidsplasser enn det som først var utgangspunktet.
SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om en ny vurdering av planene om å utvinne rutil og granatprodukter fra Engebøfjellet i Vevring.
– Gruveprosjektet til Nordic Mining vil gi betydelig mindre sysselsetting enn opprinnelig planlagt. Da tillatelsene ble gitt i 2015 skulle prosjektet sysselsette 170 personer i gjennomsnitt over driftsperioden. Nå er det snakk om 110 personer. I tillegg er det planer om å forlenge dagbruddsaktiviteten fra 10 til 16 år. Den samfunnsmessige nytten av prosjektet er blitt dårligere og miljøulempene større, sier Haltbrekken til BT.
Nordic Mining viser på sin side til at de nye prognosene også betyr langt mindre deponimasser i Førdefjorden enn tidligere anslått.
– Vi har prøvd å gjøre prosjektet mer robust ved å skalere det ned. Miljøpåvirkningen blir også mindre ved at det blir 70 prosent reduksjon i massene som skal deponeres i Førdefjorden, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum til NRK.
Les hele saken på bt.no

X