Bergindustrien i fallUttak av byggeråstoffer øker år for år og bidrar til å redusere svikten i den årlige omsetning for bergindustrien. Omsetningen i kroner av malmer (54 %), naturstein (10 %) og kull ble kraftig redusert i fjor (38 %). Foto: Halfdan Carstens

Bergindustrien i fall

Omsetningen fra mineralutvinning i Norge er lavere enn man tidligere har hatt inntrykk av, og trenden er nedadgående, skriver DMF.

Dette er de lite oppløftende nyhetene Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) presenterer i den siste oppdatering av mineralstatistikken (Harde fakta om mineralnæringen – Mineralstatistikk 2016).
Årets utgave er den første mineralstatistikken etter at innsamling og bearbeiding av datamaterialet er overtatt av DMF, og etter en omfattende og systematisk gjennomgang av det statistiske grunnlaget presenterer direktoratet nå flere nye analyser.
Den viktigste observasjonen er altså at omsetningen fra mineralutvinning i Norge er lavere enn man tidligere har hatt inntrykk av.
Og trenden er nedadgående.

 Statistikken viser at omsetningen i mineralnæringen i 2016var 10,2 milliarder kr. Dette er en nedgang på 11 prosent sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene. Eksportverdien utgjorde 4,4 milliarder kr. Dette tilsvarer 43 % av den totale omsetningen.

Samtidig er potensialet stort, skriver DMF, og begrunner dette med at markedet etter mineraler er økende, og at det er påvist interessante volumer av etterspurte mineraler i Norge.
Byggeråstoff er dominerende og utgjør 59 prosent av den totale omsetningen av mineralske råstoffer i 2016. Dette er en økning på 6 prosent. Omsetningen av industrimineraler har økt med 17 prosent. For de øvrige råstoffgruppene er omsetningen redusert med 54 prosent for metalliske malmer, 10 prosent for naturstein og 38 prosent for energimineraler (kull).

X