Betydelig kontrakt for LNS Adm. dir. Øystein Rushfeldt, varaordfører i Hammerfest Terje Eikstrøm og adm. dir. Frode Nilsen i LNS.

Betydelig kontrakt for LNS

Gruveselskapet Nussir har valgt Leonhard Nilsen & Sønner som entreprenør for utbygging og underjordsdrift for den kommende kobbergruven i Troms og Finnmark.

Nussir ASA har valgt LNS AS som entreprenør for utbygging og drift av den planlagte kobbergruven ved Repparfjorden.  LNS ble foretrukket i konkurranse med flere store og internasjonale entreprenører, og administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, er godt fornøyd.

Kontraktsverdien er anslått til cirka fire milliarder kroner, og er sannsynligvis den største gruvekontrakten i norsk historie, ifølge partene.

– LNS har solid erfaring og kapasitet for et slikt oppdrag, med erfaring fra nærområdet og gruvedrift. Viktig for valget var også felles språk og kultur, og forståelse for omgivelsene. Vi ser frem til at LNS etablerer seg i Kvalsund og bidrar til å skape ringvirkninger fra gruvedriften, gjennom lokale ansettelser og bruk av regionale underleverandører på oppdraget. For Nussir-prosjektet er dette en viktig milepæl, sier Rushfeldt.

Godt fornøyd er også administrerende direktør i LNS, Frode Nilsen, som leder et selskap med mye kompetanse og erfaring med gruveprosjekter i Nord-Norge, Svalbard og på Grønland, og derfor har fått et prosjekt som passer svært godt inn i porteføljen.

– Dette er en betydelig kontrakt for LNS, og vi er svært stolte av at Nussir valgte LNS som entreprenør, sier Nilsen.

Stor fordi kontrakten omfatter driving og utrustning av ca. 130.000 meter tunnel.

– Kontrakten er spesielt spennende da driften skal være helelektrisk – dette er fremtiden, og vi er glade for å være med på dette. Dette er det femte store gruveprosjektet i Finnmark som LNS har vært og er engasjert i, legger Nilsen til.

Gruven vil bli den første helelektrifiserte gruven i verden – helt uten CO2 utslipp.

Han påpeker samtidig at LNS i størst mulig grad ønsker å ansette og bruke personell fra nærområdet.

– Vi har også en bevisst politikk på å kjøpe mest mulig varer og tjenester lokalt, sier Nilsen.

X