Betydelig kostnadsreduksjonNordic Mining sier nå at rutil- og granatproduksjonen fra den planlagte gruven i Engebøfjellet kan komme i gang i løpet av 2024.

Betydelig kostnadsreduksjon

Nordic Mining melder om både store kostnadsreduksjoner og mer miljøvennlig produksjon fra gruven i Engebøfjellet.

Utbyggingskostnadene for Engebø-prosjektet med produksjon av rutil og granat ser ut til å bli betydelig billigere enn tidligere antatt. I sin kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 opplyser selskapet at anleggsinvesteringene er redusert fra 311 millioner dollar (presentert i januar 2020) til ned mot 200 millioner dollar. En oppdatert mulighetsstudie vil bli presentert senest i midten […]

Utbyggingskostnadene for Engebø-prosjektet med produksjon av rutil og granat ser ut til å bli betydelig billigere enn tidligere antatt.

I sin kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 opplyser selskapet at anleggsinvesteringene er redusert fra 311 millioner dollar (presentert i januar 2020) til ned mot 200 millioner dollar. En oppdatert mulighetsstudie vil bli presentert senest i midten av april.

Nordic Mining antar nå at oppbyggingen av gruve og prosessanlegg kan starte i 2022 og at arbeidet vil ta ca. to år. Vi kan altså forvente at gruven er i drift i 2024.

Nordic Minings tidslinje for fremdrift av gruveprosjektet i Engebøfjellet.

Reduserer utslipp – mer miljøvennlig

Nordic Mining har nå også utviklet løsninger som muliggjør elektrisk tørking i produksjonsprosessen, noe som vil gi 80 prosent reduksjon i utslipp av CO2 og «i praksis fjerne CO2-utslipp fra prosessanlegget».

Ytterligere miljøgevinst oppnås ved å endre bruken av kjemikalier i produksjonsprosessen. Dette innebærer en nedgang i kjemikaliebruk på 99 prosent (!) sammenlignet med godkjent utbyggingsplan.

«Nøkkelen til suksess er å være en god nabo»

Ivar S. Sossum, CEO Nordic Mining

Kritisk råvare

Fra og med høsten 2020 har EU lagt titan på listen over kritiske råvarer. Det er som kjent titanmineralet rutil som skal produseres fra forekomsten i Engebøfjellet.

Nordic Mining bygger sin virksomhet på i hovedsak tre prosjekter: Engebøfjellet med uttak av rutil og granat, Keliber i Finland med uttak av litium, samt produksjon av «grønt» aluminium fra anortositt med basis i en patentert metode (geoforskning.no: «Mulig nytt råstoff for smelteverkene«).

X